ข้าพเจ้า กิตติกานต์ ตุ้มไธสง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ เป็นผู้ปฏิบัติงานตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : AG04-1 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมรากฐานหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T For BCG and Regional Development) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เดินทางมาถึงเดือนสุดท้ายของโครงการมหาลัยสู่ตำบลในเฟสที่ 2 (ปี 2565) ในพื้นตำบลนาโพธิ์ ที่ข้าพเจ้าปฏิบัติงานอยู่นั้น ได้มีการส่งเสริมและต่อยอดจากผลิตภัณฑ์ ซึ่งผลิตภัณฑ์ได้แก่ น้ำมันนวดสมุนไพรสูตรไพลและสูตรเสลดพังพอน ยาดมสมุนไพร และลูกประคบสูตรไพลและกัญชาผลิตภัณฑ์เหล่านี้
จัดทำโดยกลุ่มแม่บ้าน บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 11 ตำบลนาโพธิ์ และจัดจำหน่ายผ่านศูนย์เรียนรู้และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร บ้านหนองหว้า .นาโพธิ์ .นาโพธิ์ .บุรีรัมย์

อีกหนึ่งช่องทางการจัดจำหน่าย คือ Shopee ในชื่อร้านบ้านสมุนไพร นาโพธิ์หรือเข้าเยี่ยมชมได้ง่ายๆที่ลิงก์ : https://shopee.co.th/naphoteam?smtt=0.863961511-1663225111.4

สุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าขอขอบคุณทุกๆ ความร่วมมือตลอดโครงการ ที่ทำให้การดำเนินงานเป็นไปตามที่คาดหวังไว้


ขอบคุณค่ะ