บทความประจำเดือน กันยายน 2565 กลุ่ม AGO1-1 ผู้ดำเนินการให้ความรู้การทอผ้าขาวม้าและผ้าเช็ดหน้าสีธรรมชาติบ้านตูมน้อย     ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 

เขียนโดย : นางสำลี ปักเขมายัง

บทความประจำเดือนกันยายน 2565

ผู้ดำเนินการให้ความรู้การทอผ้าขาวม้าและผ้าเช็ดหน้าสีธรรมชาติบ้านตูมน้อย

ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

กลุ่ม AGO1-1 ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ดิฉันนางสำลี ปักเขมายัง ประเภท ประชาชน ทำงานภายใต้  โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ให้ผู้ดำเนินการให้ความรู้การทำผ้าขาวม้าและผ้าเช็ดหน้าสีธรรมชาติบ้านตูมน้อย

 1. กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01-1 ต.ตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
 • คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01-1 เข้าร่วมประชุมแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet เพื่อรับทราบการทำงานในเดือนกันยายน
 • คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01-1 ให้ข้อมูลด้านการทำผ้าขาวม้าและผ้าเช็ดหน้าสีธรรมชาติบ้านตูมน้อย
 • คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01-1 ให้ความรู้การทอผ้าพันคอและผ้าคลุมไหล่สีธรรมชาติบ้านหนองดุม(เพิ่มเติม)
 •  คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01-1 เข้าร่วมประชุมการออกแบบโลโก้ของตำบลมะเฟื่อง
 • คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01-1 เข้าร่วมประชุมการออกแบบลายผ้าไหมของตำบลบ้านจาน
 • คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01-1 เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยภายในกลุ่ม AG01-1 เพื่อรับฟังความคิดเห็นภายในทีม AG01-1
 • คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01-1 จัดทำบทความประจำเดือนกันยายน

 1. การทอผ้าขาวม้าและผ้าเช็ดหน้าสีธรรมชาติบ้านตูมน้อย

          การทอผ้าขาวม้าและผ้าเช็ดหน้า

          ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการผลิตทั้งหมด แต่ยังไม่ได้ขาย สินค้าสำเร็จรูปสามารถทำหน้าที่เป็นชิ้นส่วนของสินค้าคงคลังสำหรับร้านค้าหรือจัดเก็บในคลังสินค้า สินค้าสำเร็จรูปจะไม่สร้างรายได้ให้กับธุรกิจจนกว่าจะซื้อมาแม้ว่าจะนับเป็นสินทรัพย์ก็ตาม มีสามชื่อสำหรับผลิตภัณฑ์เมื่อผ่านกระบวนการผลิต “วัตถุดิบ” ใช้สำหรับทำผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย “สินค้าที่ยังไม่เสร็จ” ยังไม่เสร็จสิ้นกระบวนการผลิต “สินค้าสำเร็จรูป” เป็นขั้นตอนที่สามและขั้นสุดท้ายของการผลิตเมื่อไม่มีงานที่ต้องทำบนผลิตภัณฑ์อีกต่อไป ตัวอย่างสินค้าสำเร็จรูป ได้แก่ เสื้อผ้าอาหารแปรรูปและเครื่องใช้ไฟฟ้า บางอย่างเช่นส้มไม่ถือว่าเป็นสินค้าสำเร็จรูปแม้ว่าจะถูกขายและจัดส่งก็ตาม

ผ้าขาวม้าเป็นผ้าที่อำนวยความสะดวกให้กับคนไทยไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติ ภาษาไหน ก็นิยมใช้ผ้าขาวม้ามาหลายศตวรรษ โดยไม่มีทีท่าว่าจะสูญหายไปง่ายๆ เนื่องด้วยประโยชน์ของผ้ามีมากมายนานัปการ ทั้งนี้เพราะ ผ้าขาวม้า มีความเกี่ยวข้องกับวิถีทางแห่งการดำรงชีวิตมากมายหลายอย่างด้วยกัน จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า “ผ้าขาวม้า” คือสิ่งมหัศจรรย์แห่งสายใยที่ถักทอไว้อย่างประณีต จากตำนานกาลเวลา และคุณค่าอันน่ายกย่อง สรุปความได้ว่าประโยชน์ของผ้าขาวม้า ใช้กันตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าทอมือ ไทยทรงดำที่มีคุณค่า การถักทอผ้าแต่ละชิ้นเต็มไปด้วยสายใยแห่ง ภูมิปัญญา คุณค่าแห่งวัฒนธรรม จึงทำให้เกิดผ้าทอมือที่มีคุณค่า ผ้าขาวม้า จึงเป็นผ้าเอนกประสงค์ที่มีประโยชน์มากมาย และที่สำคัญผ้าขาวม้าทอมือ บ้านหัวเขาจีน มีสีสันสวยงาม สะดุดตา นิยมใช้ ผูกเป็นเปลปูที่นอน นุ่งอาบน้ำ ใช้เช็ดร่างกาย โพกศรีษะ ทำความสะอาดร่างกายใช้ซับเหงื่อ โพกศีรษะกันแดด ปัดฝุ่น – แมลง – ยุงใช้ผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้า และยังใช้ทำพวงหรีดได้อีกด้วย การทอผ้าขาวม้าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและคนโซ่ง(ชาวไทยทรงดำ) เนื่องจากวิถีชีวิตของชาวไทยทรงดำ ผูกพันกับประเพณีและวัฒนธรรม คณะกรรมการกลุ่มทอผ้าไทยทรงดำ เป็นไปด้วยความรัก ความสามัคคี ความเสียสละ ความซื่อสัตย์ และการเอื้ออาทรซึ่งกันและกันทำให้กลุ่มทอผ้าไทยทรงดำ มีพัฒนาการที่ดีขึ้นในทุก ๆด้าน เช่น ด้านการบริหารงาน ด้านการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านการตลาด ด้านบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของกลุ่มทอผ้าไทยทรงดำกลุ่มทอผ้าไทยทรงดำ ทำให้เกิด ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าทอมือ ไทยทรงดำที่มีคุณค่า การถักทอผ้าแต่ละชิ้นเต็มไปด้วยสายใยแห่งภูมิปัญญา คุณค่าแห่งวัฒนธรรม และนำไปสู่ผลิตภัณฑ์แหล่งความภูมิใจที่ชาวไทยทรงดำจะนำเสนอ คือ ผ้าทอ แพรไทย สายใยชีวิตให้กับคนทั่วไปรู้จัก ผ้าขาวม้าทอมือไทยทรงดำมากขึ้นด้วย

 

 

 

 

 

 

     3.ปัญหา อุปสรรคในการทำงาน และการแก้ไขปัญหา

          ผลจากทำงานภายในเดือนกันยายน ได้พบปัญหาในให้ข้อมูลการแปรรูปผ้าเช็คหน้าสีธรรมชาติ เนื่องจากอุปกรณ์ในการแปรรูปผ้าเช็ดหน้าไม่เพียงพอจึงได้ติดต่อกับทางทีม ในการให้หาอุปกรณ์เพิ่มเติม จึงทำให้ได้ข้อมูลล่าช้ากว่าที่อื่น แต่อย่างไรก็ตามทางทีม AG01-1 ก็สามารถทำงานตามระยะเวลาที่มาหาวิยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กำหนด

 1. สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงพื้นของตำบลตูมใหญ่
 • ได้เรียนรู้การประสานงานกับทางทีม AG01-1
 • ได้เรียนรู้การทำผ้าเช็ดหน้าสีธรรมชาติ
 • ได้เรียนรู้ถึงกระบวนการใช้เทคโนโลยี
 • ได้เรียนรู้การทำบทความประจำเดือน
 • ได้เรียนรู้การทำตลาดออนไลน์
 • ได้เรียนรู้การย้อมสีธรรมชาติ
 • ได้เรียนการอบรมออนไลน์

 

 

 

 

 

แผนการดำเนินงานต่อไป

ภายในเดือนกันยายน 2565 คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01-1 มีแผนการดำเนินงานดังนี้

 1. ประชุมวางแผนการดำเนินงานในช่วงเดือนกันยายน โดยมุ่งเน้นการติดตามผลความก้าวหน้าของผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าทอมือสีธรรมชาติ (กระเป๋า) และผ้าขาวม้าสีธรรมชาติ อย่างต่อเนื่อง
 2. การพัฒนาร้านค้าออนไลน์ ภายใต้แพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ (U2T Online Marketplace) อาทิ Facebook Instagram Tiktok และ Shopee อย่างต่อเนื่อง
 3. คืนองค์ความรู้ทั้งหมดให้กับชุมชน เพื่อเป็นการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อไป
 4. จัดทำรายงานสรุปแผนการดำเนินงาน เพื่อจัดทำรูปเล่มรายงานปิดโครงการ

หมายเหตุ : แผนการดำเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม