บทความประจำเดือน กันยายน 2565 กลุ่ม AGO1-1 ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการทำผ้าขาวม้าสีธรรมชาติ ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
เขียนโดย : นางสาวสุภารัตน์ แก้วสง่า
บทความประจำเดือนกันยายน 2565
ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการทำผ้าขาวม้าสีธรรมชาติ ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
กลุ่ม AGO1-1 ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ดิฉันนางสาวสุภารัตน์  แก้วสง่า  ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ทำงานภายใต้  โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ตัดต่อวีดีโอกลุ่มAG01-1 และลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแปรรูปผ้าขาวม้าจากสีเคมีเป็นสีธรรมชาติและผ้าทอมือสีธรรมชาติ ทำแบบฟอร์มโครงการ เข้าร่วมอบรมการย้อมผ้าทอมือสีธรรมชาติ ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ และเขียนบทความรายงานประจำเดือน

ภาพกิจกรรม