เขียนโดย : สุทธิภัทร ใจนา

ชื่อบทความ : “เสื่อกก” ศาสตร์ศิลป์แห่งภูมิปัญญาชาวบ้าน ตอนที่ 3
เขียนโดย : 
นายสุทธิภัทร ใจนา    ประเภท บัณฑิต
พื้นที่ : 
บ้านส้มกบ หมู่ที่ 7 ตำบลมะเฟือง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
หลักสูตร : 
AG13-2 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development)

จากลายเสื่อ..สู่ผืนสาด   โครงการ U2T for BCG ได้ดำเนินการมาถึงช่วงสุดท้าย ในเดือนกันยายนนี้ทางทีมงาน U2T ตำบลมะเฟืองร่วมกับกลุ่มชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจกันอย่างแข็งขันในการทำผลิตภัณฑ์ให้ออกสู่ตลาดให้ได้มากที่สุด มีคุณภาพพร้อมส่งถึงมือผู้บริโภค

กิจกรรมแรกคือการอบรมเรื่องการย้อมเส้นใยต่าง ๆ อาทิ เส้นไหม เส้นด้าย เส้นกก กรรมวิธีในการย้อมเส้นใยแต่ละชนิดก็มีความแตกต่างกัน เฉดสีที่ได้ก็มีความต่างกัน โดยใยไหมจะมีความมันวาวกว่าด้าย สีที่ใช้ย้อมกกจะต้องใช้โทนสีที่เข้มอย่างเปลือกสะเดา ซึ่งแต่ละเส้นใยจะต้องมีการฟอกเสียก่อนเพื่อเตรียมความพร้อมในการย้อม เมื่อย้อมสีแล้วก็นำไปทอแล้วแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ

   

   

   

พวกเราได้รับเกียรติจากรศ.สมบัติ ประจญศานต์ มาให้องค์ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการย้อมเส้นใยและอบรมเรื่องการออกแบบลวดลายผ้า โดยใช้ลายแม่แบบจากลวดลายบนผืนผ้าไหม แกะลายแล้วนำมาวาดลงบนกระดาษเขียนลาย กิจกรรมนี้ทำให้ชาวบ้านสนุกสนานมากเพราะแต่ละคนได้ออกแบบลวดลายที่ตนเองชื่นชอบและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ลายต่าง ๆ กับสมาชิกคนอื่น ๆ อีกทั้งยังสามารถสร้างลวดลายที่เป็นอัตลักษณ์ของตนเองได้

 

ECT Week

ข้าพเจ้าได้เข้าพบกรรมการศูนย์ฯ ศส.ปชต. เพื่อศึกษาบทบาทหน้าและการดำเนินงานของศุนยื เรียนรู้การขับเคลื่อนภารกิจ การสร้างเครือข่าย การทำงานร่วมกับชุมชุน เมื่อได้ข้อมูลแล้ว ได้ระดมความเห็น/ข้อเสนอแนะ ร่วมกับกรรมการศูนย์เพื่อจัดทำสรุปรายงาน

เข้าร่วมอบรมออนไลน์ shopee รวมทั้งสร้างเพจ facebook, tiktok, Instagram เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า

   

นอกจากนี้ U2T ตำบลมะเฟืองยังได้ร่วมออกบูธจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก ในงาน “มหกรรมจำหน่ายสินค้าคัดสรรคุณภาพจากจังหวัดบุรีรัมย์ 152 ตำบล ภายใต้โครงการ U2T for BCG” ระหว่างวันที่ 15-18 กันยายน 2565 ณ บริเวณพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

   

 

วิดีโอการดำเนินงานประเดือนกันยายน