ดิฉัน นางสาววาสนา ปัตไธสง ประเภท ประชาชน ทำงานภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 3 เดือน ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบคือ บ้านจาน ม.10 ตำบลบ้านจาน อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยแผนการดำเนินงานมีเป้าหมายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างสีและลวดลายจากวัสดุธรรมชาติ ลงบนผืนผ้าไหมทอมือ และมัดย้อมสีธรรมชาติที่มีในท้องถิ่น แบบผ้าพันคอ และเข็มกลัดผีเสื้อ

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG09-2

           U2T for BCG BRU Fair งานมหกรรมจำหน่ายสินค้า คัดสรรคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์ ณ หน้าอาคาร 12 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
งานเริ่มตั้งแต่ วันที่ 15 กันยายน – วันที่ 18 กันยายน  พ.ศ. 2565
เริ่มตั้งแต่เวลา 09:00 – 18:00 น.

ดิฉันทีมงาน AG09-2 ตำบลบ้านจาน ได้ร่วมจัดบูธจำหน่ายสินค้าในงานมหกรรมจำหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์ชุมชน U2T ได้แก่ ผ้าไหมทอมือมัดย้อมสีธรรมชาติ แบบผ้าพันคอ ราคาเริ่มต้น 400 – 600 บาท
และเข็มกลัดผีเสื้อ ที่ทำจากเศษผ้าไหม   ราคาเริ่มต้น 39 – 59 บาท
   ( ราคาโปรโมชั่น 3 ชิ้น 100 บาท)


ภาพบูธของ ต.บ้านจาน

ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าไหม (เข็มกลัดผีเสื้อ)

รายละเอียดสินค้า
เป็นการนำเศษผ้าไหมเหลือทิ้งมาเพิ่มมูลค่าใหม่ ด้วยการนำมาออกแบบให้เป็นเข็มกลัดผีเสื้อ เน้นการใช้งานในรูปแบบของประดับตกแต่งเสื้อผ้า เป็นของที่ระลึก ประดับตกแต่งสถานที่ให้สวยงาม
ขนาด 3×5 ซม. แบบคละสี ตามสีและลายของเศษผ้าไหม

ผ้าไหมทอมือสีธรรมชาติ แบบผ้าพันคอ

รายละเอียดสินค้า
เป็นผ้าไหมทอมือทำเป็นผ้าพันคอ ย้อมด้วยสีจากวัสดุธรรมชาติ มีทั้งหมด 3 แบบ

  1. แบบไม่มีลาย ย้อมสีธรรมชาติ
  2. แบบลายมัดย้อม สีธรรมชาติ
  3. แบบพิมพ์ลายจากใบไม้ สีธรรมชาติ

1001 = ผ้าไหมทอมือสีธรรมชาติแบบผ้าพันคอ แบบไม่มีลาย สีธรรมชาติ
ขนาดกว้าง x ยาว 38×200 ซม. มี 3 สี

1.สีส้มโอรส ย้อมฝาง

2.สีดำเทา ย้อมโคลน

3.สีไหมธรรมชาติ

1002 = ผ้าไหมทอมือสีธรรมชาติแบบผ้าพันคอ แบบลายมัดย้อม สีธรรมชาติ
ขนาดกว้าง x ยาว 38×200 ซม. มี 3 สี

1.สีส้มโอรส ย้อมฝาง

2.สีดำเทา ย้อมโคลน

3.สีน้ำตาลแดง ย้อมฝาง+น้ำสนิม

1003 = ผ้าไหมทอมือสีธรรมชาติแบบผ้าพันคอ แบบพิมพ์ลายใบไม้ สีธรรมชาติ
ขนาดกว้าง x ยาว 38×200 ซม.


ภาพบูธจำหน่ายสินค้าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

สิ่งที่ได้เรียนรู้

  1. ได้​เรียน​รู้ถึงการจัดจำหน่ายสินค้าในตลาดจริง
  2. ได้เรียนรู้ถึงเทคนิควิธีการขายสินค้าให้ขายสินค้าได้
  3. ได้​เรียน​รู้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าไหม แบบผ้าพันคอ

แผนการในการดำเนินงานต่อไป
       มีแผนการ​ดำเนินงานพัฒนาต่อยอดเรื่องการขายผลิตภัณฑ์ผ่านทางออนไลน์ Facebook TikTok Shopee รวมถึงการผลิตผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนตำบลบ้านจาน