มนุษย์นั้นเป็นสัตว์สังคม มักจะมีการอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม เป็นชุมชน มีการไปมาหาสู่ พบปะสังสรรค์ กันอยู่เป็นประจำ มีการถ้อยทีถ้อยอาศัยกันและกัน ทำอะไรก็ช่วยเหลือกันและกัน ซึ่งภาพเหล่านี้มักจะพบเห็นกันโดยทั่วไปในสังคมชนบท

บทความในเดือนนี้ทางผู้เขียนจะขอกล่าวถึง การจัดรวมกลุ่มกันของคนในชุมชน เพื่อเป็นการเรียนรู้หรือเพิ่มทักษะบางประการของคนในชุมชน ซึ่งกิจกรรมต่างๆนั่นก็มีอยู่มากมายหลายกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นมา มีกิจกรรมอะไรบ้างทางผู้เขียนจะขอยกตัวอย่างของกิจกรรมที่จัดทำขึ้นมาสัก1-2 กิจกรรม

กิจกรรมแรก กิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของปุ๋ย ซึ่งกิจกรรมนี้จะประกอบไปด้วย

1.การแนะนำและให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของปุ๋ยอินทรีย์

2.การแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับการทำปุ๋ยมูลใส้เดือนพร้อมทั้งวิธีปฏิบัติจริง ลงมือทำจริง

3.แนะนำและสาธิตการปลูกผักบุ้งให้ได้ผลผลิตดีในกาละมังโดยการใส้ปุ๋ยจากมูลใส้เดือน พร้อมทั้งวิธีปฏิบัติจริง ลงมือทำจริง

4.การแนะนำและสาธิตการเลี้ยงแหนแดงในกาละมัง พร้อมทั้งปฏิบัติจริง ลงมือทำจริง

5.แนะนำและสาธิตการปักชำกิ่งแบบให้ติดรากเร็วกว่าปกติ พืชที่นำมาสาธิตคือกิ่งของต้นมะนาว

กิจกรรมที่สอง เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการอบรมและสาธิตการทำกล้วยผง ขั้นตอนของการทำกิจกรรมนี้ประกอบด้วยอะไรบ้าง ดังนี้

1.การคัดและเลือกกล้วยน้ำว้าดิบมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตกล้วยผง โดยส่วนใหญ่จะคัดเลือกกล้วยดิบที่มีความแก่ 70-80 %

2.การตัดและการอกะเปลือกกล้วยออกแล้วเอาแช่น้ำที่ผสมเกลือเล็กน้อยเพื่อไม่ให้ผิวของดล้วยมีสีดำ

3.การนำเอาผลกล้วยที่แกะแช่น้ำไว้แล้วมาหั่นหรือซอยเป็นแว่นบางๆ โดยใช้มีดหรือเครื่องสไลด์ก็ได้

4.การนำเอาชิ้นกล้วยที่หั่นแล้วไปผึ่งตากแดดให้ แห้งโดยการตากบางๆ พยายามอย่าให้กล้วยจับกันเป็นก้อนเพื่อให้ได้กล้วยที่แห้งสนิทและทั่วถึง

5.เมื่อได้กล้วยที่ผ่านการตากแดดจนแห้งดีแล้ว ก็ให้นำเอากล้วยมาเข้าสู่ขั้นตอนของการบดปั่นให้เป็นผงละเอียดเหมือนกับเนื้อแป้ง

     6.นำผงกล้วยที่ได้จากการบดปั่นมาทำการร่อนกรองอีกครั้งเพื่อให้ได้เนื้อแป้งที่มีความละเอียด แต่นี้ก็ถือเป็นอันเสร็จขั้นตอนของการทำกล้วยผงไว้รับประทานหรือเพื่อจำหน่าย

และนอกจากนี่แล้ว ยังมีการลงพื้นที่เพื่อพบปะกับชาวบ้านในชุมชน โดยการนำของ สมาชิก ศส.ปชต.  ประจำแต่ละหมู่บ้าน เพื่อออกพบปะกับชาวบ้าน สอบถามความคิดเห็นและแนวคิดทางการเมืองที่ชาวบ้านอยากจะได้จากผู้แทนที่ตนเองจะเลือกมาเป็นผู้นำ ว่าควรจะมีลักษณะอย่างไร