คณะครุศาสตร์, ED18-2 - ตำบลเย้ยปราสาท อำเภอหนองกี่

ED18-2 จำหน่ายสินค้ากระดาษสามัลเบอร์รี่กับขนมมัลเบอร์รี่อบกรอบ ต.เย้ยปราสาท อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์

ผู้เขียนบทความ

ผู้เขียนบทความ

คณะครุศาสตร์ ED18-2 ตำบลเย้ยปราสาท อำเภอหนองกี่ จ.บุรีรัมย์
บทความประจำ เดือน กันยายน 2565
ดิฉัน นางสาวทัศนีย์ คุ้มสุวรรณ
ประเภท ประชาชน

วันที่ 27 -28 สิงหาคม 2565

ดิฉันและผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลร่วมกับคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระดาษสามัลเบอร์รี่ โดยได้รับความรู้ความเป็นมาและประโยชน์จากต้นหม่อนจาก นายสุริเยนทร์ สมบูรณ์ ปราชญ์ชาวบ้าน

จากนั้นดิฉันได้เรียนรู้การแปรรูปกระดาษสามัลเบอร์รี่ เป็นผลิตภัณฑ์จากคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นชิ้นงานประเภทดอกไม้ ดอกกุหลาบแบบต่างๆ

  

ภาพกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระดาษสามัลเบอร์รี่

  

วันที่ 3-4 กันยายน 2565

ดิฉันและผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลร่วม คณะอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมมัลเบอร์รี่อบกรอบ โดยได้รับความรู้และวิธีการทำจาก อ.ดร.จตุพัฒน์ สมัปปิติ สาขาวิชา นวัตกรรมอหารและแปรรูป  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผู้เข้าร่วมอบรม 40 คน

 

ภาพกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมมัลเบอร์รี่อบกรอบ

     

วันที่ 5-10 กันยายน 2565

ดิฉันและผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลรวมกับกรรมการและเลขานุการ ร่วมให้ข้อมูล ศส.ปชต ของตำบลเย้ยปราสาท ที่ กศน.เย้ยปราสาท

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และการดำเนินงานของ ศส.ปชต ในชุมชน โดยลงพื้นที่หาดปราสาททอง,หมู่ 1,หมู่ 9 ตำบลเย้ยปราสาท

ภาพกิจกรรมการลงพื้นที่เก็บข้อมูลศส.ปชต ของตำบลเย้ยปราสาท

วันที่ 5-9 กันยายน 2565

ดิฉันและผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลร่วมกับชาวบ้านได้แบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1. ผลิตกระดาษสามัลเบอรี่

กลุ่มที่ 2. ผลิตขนมมัลเบอร์รี่อบกรอบ

วันที่ 10-11 กันยายน 2565

ดิฉันและผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลร่วมกับคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ U2T หัวข้ออบรมการตลาดและออกแบบผลิตภัณฑ์โดยได้รับความรู้จากอาจารย์ธัญรัศม์ ยุทธสารเสนีย์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และอบรมการตลาดโดยการเรียนรู้การขายสินค้าออนไลน์บนพจ Facebook, Shopee และ Lazada โดยได้รับความรู้จากอาจารย์ปุริมปรัชญ์ อำพัน คณะศิลปศาสตร์บูรณาการ  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ภาพกิจกรรมการเรียนรู้การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

  

วันที่ 13-18 กันยายน 2565

กลุ่มที่ 1. ผลิตสินค้า

กลุ่มที่ 2. ออกบูธแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ภาพกิจกรรมการผลิตสินค้าและออกบูธแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้าและรับการตรวจประเมินโครงการ

   

วีดีโอประจำเดือนกันยายน

แชร์บทความ

บทความที่เกี่ยวข้อง