ดิฉัน นางสำราญ อุ่นกระสัง ในส่วนของประชาชน ในวันที่ 27 สิงหาคม ได้เข้าประชุมเปิดโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากโควิดด้วย BCG U2T for ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง โดยมีอาจารย์ ศรีเพ็ญ และ อาจารย์ชนิสรา

วันที่ 28 อาจารย์ศรีเพ็ญ พร้อมด้วยอาจารย์ชนิสรา และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง นายเสนอ ไพบูลย์วงค์ ได้ให้เกียรติ เข้าร่วมอบรมของโครงการในครั้งนี้ด้วย

วันที่ 5 ลงพื้นที่พบปะกับครู ก.ศ.น และได้อบรม ชี้แจงรายละเอียดการไปจัดบูธจำหน่ายสินค้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์