ข้าพเจ้า นางสาวจุฑาพร ศรีสมบูรณ์ ผู้ปฏิบัติงานโครงการ U2T มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปี พ.ศ 2565 พื้นที่ปฏิบัติงานตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้การกำกับดูเเลของคณะครุศาสตร์ ในการปฏิบัติงานในเดือนกันยายน 2565 นี้จะเน้นไปในเรื่องการอบรม พัฒนาของผลิตภัณฑ์ในตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา  อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์  ซึ่งผลิตภัณฑ์ของตำบลทุ่งกระตาดพัฒนาจะมีอยู่ 2 ผลิตภัณฑ์  คือ ส้มหมูเสี่ยงทายและชาอินทผาลัม

กิจกรรมการอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์นี้ มีการอบรมการทำส้มหมู การคำนวณราคาต้นทุน ค่าแรง กำไร รวมไปถึงวิธีการจัดจำหน่าย การทำหีบห่อให้สวยงามน่าซื้อ มีการซีลสูญญากาศให้กับส้มหมู ให้มีอายุในการรับประทานที่ยาวนานขึ้น และในด้านของโลโก้ผลิตภัณฑ์ของส้มหมู คือ เน้นชูจุดเด่นที่มีอยู่ในตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา ใส่ลงไปในโลโก้ผลิตภัณฑ์เพื่อให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มของผู้บริโภค ในส่วนของชาอินทผาลัมนั้น มีการทดลองสูตรในการปรุงชากับอินทผาลัมเข้าด้วยกันและมีส่วนเสริม คือ ใส่สมุนไพร เช่น เตยหอม ขิง เพิ่มเติมให้มีกลิ่นหอมมากขึ้น มีการฟังอบรมจากเจ้าของสวนอินทผาลัม ว่ามีการปลูกอย่างไร ขั้นตอนในการเตรียมพันธุ์ การเตรียมดิน รวมไปถึงการดูแลรักษาให้ต้นอินทผาลัมให้ได้รับผลผลิต มีการชิมชาอินทผาลัมตามสูตรที่ทดลอง และได้มีการคำนวณราคาต้นทุน ค่าแรง กำไร การบรรจุหีบห่อ แล้วมีการทำโลโก้ผลิตภัณฑ์ของชาอินทผาลัม

นอกจากนี้ยังการเข้าร่วมกิจกรรมทำแบบทดสอบ ในหัวข้อ “หลักสูตรพลเมืองคุณภาพ” ผ่าน CIVIC Eduacation Application ซึ่งอยู่ 3 หลักสูตรประกอบไปด้วย หลักสูตรพลเมืองคุณภาพ  เยาวชนพลเมืองในวิถีใหม่ และวิถีประชาธิปไตยในคู่มือนักศึกษาวิชาทหาร ซึ่งไปรับใบประกาศนียบัตรทั้ง 3 หลักสูตรแล้ว และยังมีการดำเนินกิจกรรม ECT WEEK ลงพื้นที่กับกรรมการและเลขานุการ ศส.ปชต. (ครู กศน.ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา) เพื่อเก็บข้อมูลในด้านของ วิถีประชาธิปไตย ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การออกไปใช้สิทธิในการเลือกตั้ง การปฏิบัติงานในเดือนกันยายน 2565 เป็นไปตามการกล่าวอ้างถึง

ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จัดบูทโครงการ U2T For BCG BRU FATR เพื่อผลิตภัณฑ์ ส้มหมูเสี่ยง ชาอินทผาลัม เเละยังส่งเสริมตัวผลิตภัณฑ์ เเต่ละตำบลขึ้นเพื่อพัฒนาการถ่ายทอดการใช้ประโยชน์ทั้งภาครัฐ เอกชนเเละสู่ตำบลต่อไป เพิ่มรายได้ต่อยอด ให้เเก่ชุมชนมากขึ้น ในอีกระดับ ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 16% จากยอดขายทั้งหมดเเละมีการสร้างร้านขายสินค้าบนเเพตฟอร์มออนไลน์ เช่น shopee ชื่อร้านค้าท้องถิ่นทุ่งกระตาด Plus ซึ่งเป็นการสนับสนุนการขายออนไลน์เพื่อให้เกิดการขายได้หลายช่องทาง

ลิ้งค์เข้าสู่ร้านค้าบนเเพตฟอร์ม shopee.co.th/minyyyzizi

ภาพกิจกรรม

-จัดประชุมวางแผนการจัดอบรมผลิตภัณฑ์ส้มหมูเสี่ยงทาย ผลิตภัณฑ์ชาอินผาลัม การพัฒนาด้านของบรรจุภัณฑ์และโลโก้ของสินค้าวันที่ 25 สิงหาคม เเละวันที่ 1 กันยายน 2565

 

-จัดอบรมการทำส้มหมูเสี่ยงทาย ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านไทยเจริญ ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 27-28 สิงหาคม 2565

   

   

   

-จัดอบรมการทำชาอินทผาลัม ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านไทยเจริญ ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 3-4 กันยายน 2565

 

 

 

-จัดอบรมการพัฒนาด้านของบรรจุภัณฑ์และโลโก้ของสินค้า คือ ส้มหมูเสี่ยงทายและชาอินทผาลัม ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านไทยเจริญ ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 8-9 กันยายน 2565

 

 

 

  

    

-จัดบูทงาน โครงการ U2T For BCG BRU FATR มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 15-18 กันยายน 2565