ข้าพเจ้า น.ส.พิมพ์ลภัส ภาษิต ผู้ปฏิบัติงานภาคประชาชน ต.เย้ยปราสาท อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จากการได้ทดลองทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับต้นมัลเบอร์รี่หรือต้นหม่อนนั้น ทางกลุ่มได้ข้อสรุปที่จะทำขนมมัลเบอร์รี่อบกรอบและกระดาษสามัลเบอร์รี่จึงได้เกิดกิจกรรมในเดือนกันยายนนี้ขึ้นมา ซึ่งทางกลุ่มได้มีการจัดอบรมทั้งสองโครงการให้แก่ผู้ที่มีความสนใจ เข้าร่วม เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้แก่คนในชุมชนและสามารถนำไปต่อยอดผลิตภัณฑ์เกิดการสร้างรายได้ให้ครอบครัวและชุมชนเพิ่มขึ้น จึงได้มีการจัดการอบรมขึ้นตามวันเวลาดังนี้

   วันที่ 27-28 สิงหาคม 2565  เวลา 08.00-17.30 น. สมาชิกกลุ่มทั้ง10 ท่านพร้อมทั้งคณะอาจารย์ผู้ดูแลกลุ่มเดินทางมาพร้อมเพรียงกันที่ศาลาประชาคม หมู่ 9 ต.เย้ยปราสาท อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ โดยมีกิจกรรมที่ดำเนินงานดังนี้ จัดอบรมการทำกระดาษสามัลเบอร์รี่แก่ผู้ที่สนใจรวมทั้งหมด 43 คน โดยมี นายสุริเยนทร์  สมบูรณ์  ประธานกลุ่มหม่อนไหม ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร ซึ่งได้ถ่ายทอดความรู้จุดเริ่มต้นของการเลี้ยงไหม นำมาสู่การมีหม่อน(ต้นมัลเบอร์รี่)ที่เหลือจากการเลี้ยงไหม และสามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆได้ เช่น กระดาษสาจากต้นมัลเบอรี่  และภายในวันดังกล่าวก็ได้ให้ชาวบ้านที่สนใจได้ทดลองทำกระดาษสาตามขั้นตอนที่ได้ทดลองมาแล้ว ซึ่งชาวบ้านที่เข้าร่วมอบรมให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

    วันที่ 3 – 4 กันยายน 2565  เวลา 08.00-17.30 น. สมาชิกกลุ่มทั้ง10 ท่านพร้อมทั้งคณะอาจารย์ผู้ดูแลกลุ่มเดินทางมาพร้อมเพรียงกันที่ศาลาประชาคม หมู่ 9 ต.เย้ยปราสาท อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ โดยมีกิจกรรมที่ดำเนินดังนี้ จัดอบรมการทำขนมมัลเบอร์รี่อบกรอบแก่ผู้ที่สนใจเข้าร่วมทั้งหมด 40 คน โดยมี อ.ดร.จตุพัฒน์ สมัปปิติ สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและแปรรูป จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และคณะให้เกียรติมาเป็นวิทยากร  โดยได้ถ่ายทอดความรู้เรื่องการคัดสรรใบหม่อน(มัลเบอร์รี่)ที่จะใช้ในการทำสาหร่าย ซึ่งวันดังกล่าวได้ใช้ใบที่ไม่อ่อนหรือแก่จนเกินไป และทำตามขั้นตอนที่ได้ทดลองตามส่วนผสม จนเป็นมัลเบอร์รี่อบกรอบและใช้ผงสำเร็จรูปโรยเพื่อเพิ่มรสชาติตามชอบ ซึ่งผู้เข้าร่วมการอบรมก็มีความสนุกในการชิม และสนใจที่จะทำกิจกรรมร่วมตลอดทั้งวัน

    วันที่ 5-9 กันยายน 2565  เวลา 08.30-16.30 น. ลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย(คส.ปชต.)ณ.พื้นที่อาคาร กศน.ตำบลเย้ยปราสาท อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ และสอบถามแลกเปลี่ยนความรู้กับคนในชุมชนเกี่ยวกับหลักประชาธิปไตยและผู้นำแบบไหนที่คนในชุมชนต้องการ

     วันที่ 10-11 กันยายน 2565  เวลา 08.30-17.00 น. สมาชิกกลุ่มทั้ง10 ท่านพร้อมทั้งคณะอาจารย์ผู้ดูแลกลุ่มเดินทางมาที่ศาลาประชาคม หมู่ 9 ต.เย้ยปราสาท อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ ซึ่งได้จัดอบรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์และโลโก้สิ้นค้า โดยมีท่านอาจารย์ธัญรัศม์ ยุทธสารเสนีย์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้เกียรติเป็นวิทยากร ซึ่งท่านได้ให้ความรู้และแนวทางในการสร้างบรรจุภัณฑ์ที่สามารถทำให้เกิดจุดเด่น ง่ายแก่การจดจำแก่ลูกค้า เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมี และในวันดังกล่าวยังได้มีการอบรมการขายสินค้าทางสื่อออนไลค์ เช่น Facebook,shopee,Lazada เพื่อเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้าของกลุ่มโดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 32 คน

     วันที่ 15-18 กันยายน 2565  เวลา 8.00-18.00 น. ได้รวมกลุ่มสมาชิกและผู้ที่สนใจ จัดทำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเพิ่มเติม เพื่อนำไปจัดจำหน่ายที่บูธของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จัดเตรียมไว้ในงานพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตและผู้เข้าร่วมในงาน ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ทางกลุ่มจัดทำนั้นได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและน่าจะต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนต่อไปได้

ผลิตภัณฑ์ที่ทางกลุ่มผลิตได้นั้น เช่นกระดาษสามัลเบอร์รี่ก็ได้นำมาประดิษฐ์เป็นดอกไม้  มงกุฎดอกไม้ เข็มกลัด ที่คาดผม ช่อดอกกุหลาบ  รวมทั้ง ขนมมัลเบอร์รี่อบกรอบได้ทำบรรจุภัณฑ์เพื่อวางจำหน่ายในงานรับปริญญาระหว่างวันที่ 15-18 กันยายน 2565 และมีวางจำหน่ายทางสินค้าออนไลน์ เช่น facebook , Shopee ,Lazada  เป็นต้น

 

วีดีโอประจำเดือนกันยายน