โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ในครั้งนี้ข้าพเจ้า นายพิทวัส ปัตเตย์เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

อำเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกันยายน 2565

ข้าพเจ้าลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (คส.ปชต.) ณ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (คส.ปชต.) ได้สอบถามเรื่องประชาชนในพื้นที่เรื่องประชาธิปไตยและเศรษฐกิจพอเพียงพบว่ามีความรู้อยู่มาก

ข้าพเจ้าปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด(กศน.จังหวัด) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ (กศน.อำเภอ) ครูประจำศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบล (กศน.ตำบล) และกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) ทางโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่อง ETV ของกระทรวงศึกษาธิการ เพจ Facebook: Etv Channel และเพจ Facbook: ECTMEDIA ในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565

จัดอบรมความให้รู้พัฒนาผลิตภัณฑ์หัวข้อผลิตภัณฑ์ส้มหมูเสี่ยงทาย 27-28 สิงหาคม 2565 ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านไทยเจริญ

 

จัดอบรมความให้รู้พัฒนาผลิตภัณฑ์หัวข้อผลิตภัณฑ์ชาอินทผลัม  3 – 4 กันยายน 2565 ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านไทยเจริญ

ได้มีการสร้างร้านขายสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์เช่น shopee ชื่อร้านค้าสินค้าท้องถิ่นทุ่งกระตาดplus ซึ่งเป็นการสนับสนุนการขายออนไลน์เพื่อให้มีการเข้าถึงลูกค้า

ลิ้งเข้าสู่ร้านค้าบนแพลตฟอร์ม shopee.co.th/minyyyzizi

และได้เข้าจัดบูธเพื่อแสดงสินค้าในพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีการวางจำหน่ายส้มหมูซึ่งรวมยอดขายแล้วตลอด 4 วันที่ได้จัดบูธนั้นมียอดขายกว่า 500 ชิ้นและสามารถทำยอดขายให้เพิ่มขึ้นจากเดิม 16% จากยอดขายที่ได้