ED19-2บทความการจัดอบรมการยกระดับผลิตภัณฑ์และการจำหน่ายสินค้า

การออกแบบผลิตภัณฑ์

         การออกแบบผลิตภัณฑ์ หมายถึง การออกแบบอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม และผู้บริโภค เป็นการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการในจำนวนมาก จึงผลิตโดยระบบอุตสาหกรรมซึ่งหลักของการออกแบบผลิตภัณฑ์นั้นจะต้องคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอย ความสวยงาม ความปลอดภัย โครงสร้างความสะดวกสบายในการใช้งาน วัสดุ กรรมวิธีการผลิต การซ่อมบำรุงรักษา และราคาด้วย
หลักในการออกแบบผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานของผลิตภัณฑ์นั้นๆ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์นั้นเด่นขึ้นมาและน่าสนใจต่อผู้บริโภค โดยการออกแบบประเภทของผลิตภัณฑ์สามารถแยกได้ 4 ประเภท ดังนี้

3.1 ผลิตภัณฑ์อุปโภค เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้าน เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้าน งานหัตถกรรม เป็นต้น
3.2 ผลิตภัณฑ์บริการ เช่น เครื่องใช้สำนักงานเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์ หรือเครื่องใช้ที่มีลักษณะการให้บริการ เป็นต้น
3.3 ผลิตภัณฑ์เครื่องจักรกล เช่น เครื่องมือกล เครื่องยนต์ ลิฟต์ เครื่องจักร เป็นต้น
3.4 ผลิตภัณฑ์ขนส่ง เช่น รถยนต์ รถไฟ เรือ เครื่องบิน เป็นต้น

 

โลโก้ที่ดีควรมีเอกลักษณ์   

คำว่าจำได้ง่ายนี้ไม่ได้หมายความว่า ลูกค้าเห็นโลโก้ครั้งเดียวแล้ววาดออกมาจากความจำได้ แต่หมายถึงในภาพรวมลูกค้าสามารถแยกโลโก้เราจากโลโก้แบรนด์อื่นได้โดยไม่สับสน เช่น ไม่มีใครวาดโลโก้สตาร์บัคจากความจำได้ แต่ก็มั่นใจว่าตัวเองแยกสตาร์บัคกับกาแฟอเมซอนได้

โลโก้เป็นส่วนหนึ่งของภาพลักษณ์แบรนด์และทำงานควบคู่กัน เช่น เราจำสตาร์บัคได้เพราะร้านตกแต่งด้วยสีเขียว ชอบใช้วัสดุเป็นไม้ ชุดยูนิฟอร์มของพนักงาน ฯลฯ รายละเอียดปลีกย่อยเหล่านี้ช่วยให้เราจำแบรนด์ได้ดีขึ้น ถ้ามีสตาร์บัคร้านไหนใช้โลโก้เดิมแต่ตกแต่งร้านด้วยสีฟ้า เราคงคิดว่าเป็นร้านปลอมแน่ ๆ

อีกปัจจัยที่ทำให้จำได้คือเราเห็นโลโก้นั้นบ่อยแค่ไหน บางทีโลโก้ซับซ้อนมากแต่เราเห็นทุกวัน ก็ทำให้เราจำได้โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ไม่ได้แปลว่าเราต้องออกแบบโลโก้ให้ซับซ้อน ยกตัวอย่างเช่น เราจำ National Geographic ได้จากกรอบสีเหลืองเพียงอย่างเดียว ซึ่งถือว่าเป็นโลโก้ที่เรียบง่ายมาก

การจำหน่ายสินค้า

หลังจากที่ทีมงานu2tตำบลหนองกี่ได้เข้ามาช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์เตาอั้งโล่และตะกร้าสาน จึงได้มีการจัดอบรมเพื่อให้ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การออกแบบตราสินค้า เพื่อสร้างเอกลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ โดยได้ท่านวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มาให้ความรู้กับคนในชุมชน และมีการสาธิตการทำเตาอั้งโล่ และได้มีการจัดบูธจำหน่ายสินค้าเตาอั้งโล่และตะกร้าสานในงานของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อเป็นเพิ่มรายได้และโปรโมทผลิตภัฑณ์ของตำบลหนองกี่ และจัดทำเพจเฟซบุ๊คเพื่อโปรโมทสินค้า และขายทางShopee  ขอบคุณท่านวิทยากรที่มาให้ความรู้ ขอบคุณชาวตำบลหนองกี่ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างที่ และขอขอบคุณทีมงานU2Tตำบลหนองกี่ที่ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี