บทความประจำเดือนกันยายน 2565

เขียนโดย

นางธัญทิพย์ จิรวัชรวรพงค์

ภาคประชาชน ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร ED01 คณะครุศาสตร์

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG

เรื่อง กิจกรรม workshop ผ้าภูอัคนี

   หมู่บ้านเจริญสุข ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งอยู่ใกล้กับเขาพระอังคารซึ่งเป็นภูเขาไฟเก่าแก่ ใน ลูกที่ดับสนิทแล้วของจังหวัดบุรีรัมย์ ชาวบ้านจึงนำดินของภูเขาไฟมาย้อมเส้นฝ้ายแล้วถักทอออกมาจนเกิดเป็นผ้าภูอัคนีหรือผ้าย้อมดินภูเขาไฟซึ่งมีสีเอิร์ธโทน การทำผ้าภูอัคนีจึงถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้านที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรที่มีในหมู่บ้านให้กลายมาเป็นผ้าที่สีสันงดงามและมีเอกลักษณ์ จนเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจและเหมาะกับการซื้อเป็นของฝากอาทิ ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ เสื้อ

ยังมีกิจกรรมเวิร์คช๊อปให้นักท่องเที่ยว หน่วยงานและนักเรียนได้เรียนรู้วิธีการย้อมผ้าภูอัคนีโดยเน้นให้กลุ่มนักท่องเที่ยวหรือหน่วยงานและนักเรียนได้ทดลองทำเองทุกกระบวนการ ทำให้เกิดความน่าสนใจแก่ผู้ที่มาหัดย้อมผ้าเป็นอย่างมาก จึงเกิดการบอกต่อหลายหน่วยงานเกิดความสนใจเป็นที่มาของการมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในชุมชนอยู่เรื่อยๆส่วนมากนักท่องเที่ยวมีความสนใจเกี่ยวกับการย้อมผ้าเพราะได้ลงมือทำด้วยตัวเองซึ่งจะเป็นลายผ้าที่นักท่องเที่ยวได้มัดเองย้อมเองจึงเป็นลายเดียวของโลกทำให้เกิดความประทับใจกับนักท่องเที่ยว เด็กอนุบาลก็สามารถเข้ามาเรียนรู้ศึกษาวิธีการย้อมผ้าได้โดยประธานหรือตัวแทนกลุ่มจะเป็นผู้ที่คอยบอกเล่าวิธีการย้อมและวัตถุดิบมีอะไรบ้างทำให้เด็กๆเกิดความสนใจอยากที่จะเรียนรู้ มีหลายๆโรงเรียนก็จะหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนพาเด็กนักเรียนมาเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการย้อมผ้าเป็นความภาคภูมิใจของกลุ่มผ้าภูอัคนี ที่มีหลากหลายหน่วยงานแวะเข้ามาเยี่ยมชมวิธีการย้อมผ้าภูอัคนี

    ในชุมชนเจริญสุขยังมีอีกหลายกลุ่มเช่นกลุ่มไข่เค็มภูอัคนี กลุ่มน้ำอ้อยสด กลุ่มรสทป.รักษาป่าไม้ และมีประเพณีบุญเดือน 3 คือบุญผะเหวดเป็นวัฒนธรรมที่ทำกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ประเพณีบุญแข่งเรือในวันสงกรานต์จุดประสงค์เพื่อไม่ให้เยาวชนในชุมชนของเราออกไปเที่ยวข้างนอกเพราะอาจจะทำเกิดอันตรายจึงได้จัดกิจกรรมแข่งเรือในวันสงกรานต์นี้ขึ้นมาและยังมีประเพณีบุญบั้งไฟซึ่งสืบทอดมาจากบรรพบุรุษเพื่อทำให้ฝนตกถูกต้องตามฤดูกาล เป็นต้นชุมชนเจริญสุขยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะคะ