บทความประจำเดือนกันยายน 2565

เขียนโดย นางสาววรรณิกา ศรีมะเรือง

ภาคประชาชน

ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ED 01 คณะครุศาสตร์

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG

เรื่อง ชุมชนท่องเที่ยวบ้านเจริญสุข (ชุมชน D-HOPE)

ถิ่นภูเขาไฟ ทางไหลลาวา ใบเสมาพันปี ผ้าอัคนีเลื่องชื่อ ร่ำลือเห็ดป่า ดาระดาษดอกกระเจียว เที่ยวชมภูอังคารนมัสการปู่วิริยะเมฆ

     บ้านเจริญสุขถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งในปัจจุบันหมู่บ้านเจริญสุขได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้าน OVC (OTOP Village Champion)อีกด้วย ในอดีตกาลพื้นที่ตั้งของหมู่บ้านแถวนั้นถือเป็นพื้นที่ภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว โดยเฉพาะพื้นที่บ้านเจริญสุขซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งของภูเขาไฟลูกสำคัญคือ เขาอังคาร ทำให้ที่นี่มีกิจกรรมที่โดดเด่นที่เกิดจากการนำทรัพยากรของชุมชน มาทำการต่อยอดให้กลายเป็นกิจกรรมและสินค้าชุมชนที่สื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นได้ นั่นก็คือการนำดินภูเขาไฟที่อุดมด้วยแร่ธาตุมาทำเป็นสีย้อมเส้นฝ้าย และผสมผสานกับภูมิปัญญาดั้งเดิมในการทอผ้าจนเกิดเป็นสินค้าเลื่องชื่อในปัจจุบันผ้าภูอัคนีที่ให้คุณสมบัติของผ้าที่มีเนื้อนิ่ม และมีสีที่เป็นเอกลักษณ์โดยมีสีที่เป็นน้ำตาลอ่อนกับน้ำตาลแดงแบบดินภูเขาไฟ ซึ่งต่อมาได้มีการสนับสนุนจากทางภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ ทำให้เกิดการจัดทำกลุ่มสตรีทอผ้าไหมฝ้ายขึ้น พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์สาธิตผ้าภูอัคนีชุมชนบ้านเจริญสุขให้กลายเป็นศูนย์สาธิตเพื่อการเรียนรู้ความเข้าใจแก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาแวะเวียนและเยี่ยมชมอีกทั้งยังมีการเพิ่มทางเลือกในการสร้างกิจกรรมให้แก่นักท่องเที่ยวได้เข้ามาท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชุมชน และได้สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดด้วย

     ฐานท่องเที่ยวบ้านเจริญสุข มี 10 ฐาน

ฐานที่ 1 ท่องเที่ยวชมเขาอังคาร

ฐานที่ 2 เก็บผักหวาน

ฐานที่ 3 ทอผ้า (มัดย้อม)

ฐานที่ 4 ทำขนมหัวหงอก

ฐานที่ 5 ทำอาหารพื้นถิ่น

ฐานที่ 6 ทำพวงกุญแจ

ฐานที่ 7 ทอผ้าภูอัคนี

ฐานที่ 8 น้ำอ้อย

ฐานที่ 9 เศรษฐกิจพอเพียง

ฐานที่ 10 บายศรีสู่ขวัญ

หากนักท่องเที่ยวสนใจสามารถติดต่อสอบถามมาทางผู้นำชุมชนได้

ผู้ใหญ่สมหวัง ผาสุขใจ  โทร 098-597-8116

นางสำรวย ศรีมะเรือง     โทร 097-007-4244

CR-พัฒนาชุมชนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ