ข้าพเจ้านางสาวจิระนันต์ ผลชู ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ปฏิบัติงานประจำตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ใช้หลักการ BCG เพื่อเพิ่มรายได้ของแต่ละตำบลทั้งสิ้น

ทางคณาจารย์และทีมงานประจำตำบลยายแย้มวัฒนาได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างรายได้และต่อยอดอาชีพเสริมให้แก่ชาวบ้านภายในตำบลยายแย้มวัฒนา รวมทั้งหมด 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และสร้างลายผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ กิจกรรมพัฒนากระบวนการผลิตข้าวตังและกิจกรรมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตลาดดิจิทัลผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือและผลิตภัณฑ์ข้าวตัง ระยะเวลาในการจัดรวมทั้งหมด 4 วัน การจัดกิจกรรมทั้งหมดมีมาตรการป้องกันโควิด-19 โดยใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เว้นระยะห่างและสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดทั้งกิจกรรม

กิจกรรมพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และสร้างลายผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ จัดขึ้น ณ ศาลากลางหมู่11 ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 20-21 เดือนสิงหาคม 2565 ทางทีมได้รับเกียรติจากวิทยากรที่เชี่ยวชาญเรื่องการออกแบบมาให้ความรู้เรื่องการออกแบบลายผ้า เพื่อสร้างเป็นลายผ้าประจำตำบล โดยมีชาวบ้านกลุ่มผ้าฝ้ายและชาวบ้านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม และร่วมกันสร้างลายผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ขึ้นมา จากนั้นได้ทดลองการมัดลายผ้า เพื่อที่จะได้นำไปทอ ทำให้เห็นลายที่ออกแบบได้อย่างชัดเจน

กิจกรรมพัฒนากระบวนการผลิตข้าวตัง จัดขึ้น ณ ศาลากลางหมู่11 ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 27-28 เดือนสิงหาคม 2565 เป็นกิจกรรมเสริมสร้างอาชีพให้แก่ชาวบ้านได้มีรายได้เสริม ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรที่เชี่ยวชาญทางด้านอาหารมาให้ความรู้ในครั้งนี้ โดยเริ่มจากการใช้วัตถุดิบที่หาจากได้ในชุมชน ได้แก่ ข้าวสวย เกลือป่น น้ำมันพืช น้ำพริกเผา น้ำตาลทราย น้ำเปล่าและหมูหยอง ขั้นตอนในทำมีดังนี้ นำข้าวสวยโรยเกลือนิดหน่อย ใส่น้ำเปล่าทีละน้อย ใช้มือนวดข้าวจนเหนียวเป็นก้อน จากนั้นนำข้าวที่นวดเป็นก้อนมากดให้แบน(อาจจะใช้ขวดหรือช้อนกดนวให้เป็นแผ่นได้ตามสะดวก) ใช้แม่พิมพ์ต่าง ๆ กดทับบนตัวข้าวเพื่อให้เป็นรูปทรงที่ต้องการ ใช้มีดแตะน้ำนิดหน่อยกันไม่ให้ข้าวติด จากนั้นค่อย ๆ แซะข้าวแป้งตังไปวางบนถาดเพื่อนำไปตาก 2 แดด หรืออบด้วยความร้อน 150 องศาเซลเซียส 15 นาที พลิกกลับด้านแล้วตบต่อจนแห้งสนิท จากนั้นนำแผ่นข้าวตังไปทอดในน้ำมันร้อนจัด ถ้าน้ำมันไม่ร้อนพอแผ่นข้าวตังจะด้านไม่ฟู ทอดทีละน้อย นับ 123 แล้วตักขึ้นได้เลย ขั้นตอนการทำหน้าข้าวตัง เทน้ำเปล่าเล็กน้อย ใส่พริกเผา น้ำตาลทราย เคี่ยวให้เข้ากันจนเหนียว ปรุงรสด้วยเกลือหรือซีอิ๊วขาว นำน้ำพริกเผาที่ได้มาทาบนแผ่นขาวตัง โรยหน้าด้วยหมูหยอง นำไปอบในเตาอบอีกรอบ อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส เวลา 15 นาที ตามความเหมาะสม นำเก็บใส่กล่อง รอจนเย็น ถึงจะปิดฝาเก็บไว้รับประทานและจัดจำหน่ายต่อไป

กิจกรรมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตลาดดิจิทัลผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือและผลิตภัณฑ์ข้าวตัง จัดขึ้น ณ ศาลากลางหมู่11 ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 10-11 เดือนกันยายน 2565  เพื่อสร้างบรรจุภัณฑ์ที่สามารถใช้สอยได้ประโยชน์ดี ประหยัด มีประสิทธิภาพในการผลิต การบรรจุ การขนส่ง การเก็บรักษา การวางจำหน่าย และการอุปโภคเพื่อสร้างบรรจุภัณฑ์ให้สามารถสื่อสาร มีเอกลักษณ์พิเศษของผลิตภัณฑ์ สร้างความทรงจำหรือทัศนคติที่ดีต่อผลิตภัณฑ์ ดึงดูดความสนใจของผู้อุปโภคตลอดจนให้เข้าใจถึงความหมาย และคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์จึงเป็นกลวิธีทางการตลาดที่ทำให้สามารถขายผลิตภัณฑ์ได้เพิ่มมากขึ้น การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์จะต้องคำนึงถึงลักษณะของผลิตภัณฑ์ ที่จะทำการพัฒนาบรรจุภัณฑ์นั้นมีลักษณะทางกายภาพอย่างไร เช่น รูปทรง ความแข็งแรง น้ำหนัก ของแข็ง ของเหลว หมดอายุช้าหรือเร็ว กลุ่มเป้าหมาย ศึกษากลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายนั้นมีลักษณะนิสัยและความต้องการอย่างไร เพื่อนำไปสู่การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด การขนส่ง บรรจุภัณฑ์ที่ได้ออกแบบและพัฒนานั้นมีความเหมาะสมกับการขนส่งด้วยวิธีใด เพื่อให้เกิดความสูญเสียระหว่างขนส่งน้อยที่สุด การใช้งาน บรรจุภัณฑ์ควรใช้งานสะดวก ไม่ซับซ้อน แต่ยังคงไว้ซึ่งมูลค่า และตอบสนองต่อการใช้งานได้อย่างเต็มที่ ราคาต้นทุน เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะมีผลต่อการตั้งราคาผลิตภัณฑ์ และราคาต้นทุนบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวมีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์หรือไม่

นอกจากนั้นยังได้อบรมอบรม BCG-Learning เพื่อทักษะการเรียนรู้ให้สมาชิก U2T ประจำเดือนกันยายน เข้าสู่บทเรียน สร้างคุณค่า คือ การเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ การขายและการตลาด การพัฒนา Value Chain มีทั้งหมด 4 หัวข้อ ดังนี้ M-09 อี-คอมเมิร์ช 101 / กลยุทธ์ราคา โดยมีหลักสูตรผู้ประกอบการต้องรู้เมื่อเข้าสู่ธุรกิจ (E-Commerce) การตั้งราคาสินค้า/การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน และเริ่มต้นขายของบนShopee  M-10 การขนส่งและซัพพลายเชน เป็นการจัดการห่วงโซ่ธุรกิจ การเตรียมความพร้อมสำหรับระบบการขนส่ง และการบริหารจัดการห่วงโซ่ธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการSME  M-11 การตลาดออนไลน์ / ไลฟ์สดขายสินค้า ซึ่งมีหลักสูตรใช้สื่อโซเชียลอย่างไรให้เกิดยอดขายและหลักสูตรบริหารจัดการร้านค้าในMarketplaceและM-12 แนวโน้มธุรกิจและเครื่องมือจัดการสมัยใหม่ เป็นการแนะนำหลักสูตรการงเงินสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจ หลักคิดทางการเงินกับการเริ่มต้นธุรกิจ การประเมินทางการเงินเพื่อโอกาสสำเร็จในการเริ่มธุรกิจใหม่และ 5 Tips การเงินต้องรู้สำหรับผู้ประกอบการ

และได้ดำเนินกิจกรรม ECT WEEK โดยลงพื้นที่ปฎิบัติงานร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย เพื่อเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการเมืองเรื่องใกล้ตัว วิถีประชาธิปไตยในชีวิตกประจำวัน ผู้แทนที่พึงประสงค์ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตให้แก่ประชาชนในพื้นที่ จัดทำแบบรายงานสรุปผลการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ส่งให้ครู กศน.ตำบลยายแย้มวัฒนา