ข้าพเจ้านางสาวภัทรา สีใสยา ประเภทบัณฑิตจบใหม่ผู้ปฏิบัติงานตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG CU2T for BCG and Regional ‘ Development หรือโครการมหาลัยสู่ตำบล u2t for BCG ของมหาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2565 ผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลบ้านยางและคณะอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการได้ประชุมเตรียมจัดโครงการที่จะจัดขึ้นในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 และได้มีการประชุมวางแผนถึงกำหนดการจัดโครงการ และจำนวนผู้เข้าอบรมรวมทั้งการเชิญวิทยากรที่จะเข้ามาให้ความรู้ในการทำดอกไม้จากเศษผ้าและดอกไม้แห้งตามที่เราได้วางแผนเอาไว้

ในวันที่ 26-27 ได้มีการจัดโครงการ การทำดอกไม้จากเศษผ้า และดอกไม้แห้งโดยมีวิทยากรให้ความรู้และพาผู้เข้าอบรมได้ทดลองการทำดอกไม้จากเศษผ้าเพื่อเป็นอาชีพขายได้ในอนาคต และในวันที่ 27 วิทยากรได้พาทำช่อดอกไม้จากดอกไม้แห้งตามที่เราได้ไปเก็บดอกไม้ตามทุ่งนาหรือตามสวนและตามข้างทางที่สามารถหาได้ทั่วไป และนำดอกไม้มาย้อมสีและนำมาทำเป็นช่อดอกไม้เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับช่อดอกไม้และสามารถนำมาจำหน่ายได้ราคาที่ดีขึ้น และสามารถนำไปสร้างเป็นอาชีพได้

เมื่อวันที่ 11-12 กันยายน 2565 ทางคณะจารย์และผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลได้มีการจัดอบรมในเรื่องของการพัฒนาออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยมีท่านอาจารย์ดร. สินีนาถ รามฤทธิ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ถึงหลักการสร้างบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับตัวสินค้ารวมถึงหลักการตลาดและการสร้างมูลค่าให้น่าสนใจและเป็นที่ดึงดูดในการอุปโภคบริโภครวมไปถึงการถ่ายภาพให้น่าสนใจเพื่อที่จะสามารถขายออนไลน์ได้และการจัดช่อดอกไม้การใช้โทนสีที่เหมาะสมในการจัดดอกไม้ซึ่งผู้เข้าอบรมได้ความรู้เป็นอย่างมาก