กิจกรรมการลงพื้นที่จัดอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประจำเดือนกันยายน

ตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

 

      ข้าพเจ้า นายอนุวัฒน์ จันทะพิลา ผู้ปฏิบัติงานโครงการ U2T มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปี พ.ศ 2565 ประเภทบัณฑิต พื้นที่ปฏิบัติงาน ตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

 

ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาตำบลดอนอะราง ได้จัดประชุมออนไลน์เรื่องการจัดอบรมความรู้พัฒนาผลิตภัณฑ์

ได้ลงพื้นที่จัดอบรม ณ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ในหัวข้อผลิตภัณฑ์ผ้าอะราง และ ผลิตภัณฑ์กล้วยเบรคแตก โดยจัดอบรมเพิ่มความรู้การพัฒนาเนื้อผ้าอะรางให้สมบูรณ์แบบมากขึ้น มีสีสันที่สดใสและสวยงามต่อผู้บริโภค กล้วยเบครแตกเพิ่มแพ็คเก็จการบรรจุให้ทันสมัยมากขึ้น อีกทั้งยังเพิ่มการผลิตให้ถูกหลักอนามัยและยังคำนวณต้นทุน รายรับ รายจ่าย กำไร เพื่อเป็นประโยชน์ในแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้เพิ่มขึ้น

ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้จัดงาน “ U2T For BCG BRU FAIR “ มหกรรมจำหน่ายสินค้า จาก 152 ตำบล ในบุรีรัมย์ เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนให้โด่งเด่นในระดับของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล หรือ การยกระดับสินค้าOTOP / อาชีพอื่นๆ ทั้งนี้แต่ละตำบลได้โชว์ผลิตภัณฑ์แตกต่างกันออกไปเป็นที่น่าพึ่งพอใจมากขึ้นในระดับหนึ่ง ตำบลดอนอะรางพร้อมตอบสนองต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจและตัวผลิตภัณฑ์ต่อไป

 

ภาพกิจกรรม

-จัดอบรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ วันที่ 26-28  สิงหาคม 2565

 

 

 

 

-จัดอบรมการออกเเบบโลโก้เเบรนเเละการขาย วันที่ 11-12 กันยายน 2565

 

 

 

 

 

-ร่วมการลงพื้นที่เก็บข้อมูลร่วมกับ กศน วันที่ 5-9  กันยายน 2565

 

 

 

-จัดบูทขายสินค้าผลิตภัณฑ์ประจำตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันที่ 15-18 กันยายน 2565