กิจกรรมการลงพื้นที่จัดอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประจำเดือนกันยายน

ตำบลทุ่งดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

 

ข้าพเจ้า นางธรรมมา ชำนาญเท ผู้ปฏิบัติงานโครงการ U2T มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปี พ.ศ 2565 ประเภทประชาชน พื้นที่ปฏิบัติงาน ตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่จัดอบรม ณ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ในหัวข้อผลิตภัณฑ์ผ้าอะราง และ ผลิตภัณฑ์กล้วยเบรคแตก โดยจัดอบรมเพิ่มความรู้การพัฒนาเนื้อผ้าอะรางให้สมบูรณ์แบบมากขึ้น มีสีสันที่สดใสและสวยงามต่อผู้บริโภค กล้วยเบครแตกเพิ่มแพ็คเก็จการบรรจุให้ทันสมัยมากขึ้น อีกทั้งยังเพิ่มการผลิตให้ถูกหลักอนามัยมากขึ้น และยังคำนวณต้นทุน รายรับ รายจ่าย กำไร เพื่อเป็นประโยชน์ในแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้เพิ่มขึ้น

ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้จัดงาน “ U2T For BCG BRU FAIR “ มหกรรมจำหน่ายสินค้าเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนให้โด่งเด่นในระดับของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล หรือ การยกระดับสินค้าOTOP / อาชีพอื่นๆ

 

ภาพกิจกรรม