ข้าพเจ้านางสาวแพรวนภา ลุนผา เจ้าหน้าที่ดำเนินงานตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG

 

หลักสูตร : ED15-2 ตำบลทุ่งกระเต็น อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้จ้างงานประเภทประชาชน เขตรับผิดชอบตำบลทุ่งกระเต็น อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการในเดือนกันยายน

ได้มีการจัดอบรมให้กับประชาชนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ำมันนวด ณ  หมู่บ้านหนองคูใหญ่ ตำบลทุ่งกระเต็น อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์โดยถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับน้ำมันนวดโดยวิทยากรซึ่งเป็นผู้มาให้ความรู้และคณะผู้ปฏิบัติงานให้ความรู้ในการทำเพื่อให้ประชาชนเข้าใจมากขึ้น

วันที่10-14กันยายน คณะผู้ปฏิบัติงาน อาจารย์ และ ชาวบ้าน ได้ร่วมกันทำผลิตภัณฑ์น้ำมันนวดและน้ำพริกเพื่อออกบูธจัดจำหน่าย

วันที่15-18 กันยายน ผู้ปฏิบัติงานได้นำผลิตภัณฑ์น้ำมันนวดและน้ำพริกไปจำหน่ายที่งาน “ชม ชิม ช้อป เเชร์” ในงาน “U2T for BCG BRU FAIR” มหกรรมจำหน่ายสินค้าคัดสรรคุณภาพจากจังหวัดบุรีรัมย์ 152 ตำบลภายใต้โครงการ U2T for BCG BRU FAIR การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์