ข้าพเจ้า นางสาวอาทิตยา ราชสมบัติ  ประเภทประชาชน ตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

ED17-2 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2565

ตลอดเดือนกันยายนที่ผ่านมาอาจารย์ และผู้ปฏิบัติงานทุกคนจะประชุมออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ โดยมีการนัดเพื่อจัดเตรียมงานและร่วมพูดคุยหารือในเรื่องของงานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เพื่อทำการประชุมเพื่อทำการทดลองของผลิตภัณฑ์โดยทดลองของกล้วยและเสื่อกก โดยได้แบ่งกลุ่มการรับโดยข้าพเจ้าได้รับผิดชอบในส่วนของกล้วย ได้ทำการนำกล้วยมาทอดเพื่อคลุกกับผงชนิดต่างเป็นกล้วยเฟรนฟราย กล้วยฉาบ การใช้กล้วยได้นำกล้วยหักมุกมาทำโดยกล้วยหักมุกมีสีที่สวยและมีรสชาติที่ดีกว่ากล้วยชนิดอื่นๆแต่คนส่วนมากไม่นิยมปลูก

และในเวลาต่อมาทางทีมอาจารย์ ผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้จัดโครงการพัฒนากล้วยอบพลังงานแสงอาทิตย์และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกกไหล โดยได้นัดรวมตัวชาวบ้านเพื่อมาให้ความรู้เพิ่มเติมและแจ้งถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ชาวบ้านเข้าใจ และแนะนำแนวทางพัฒนาเพิ่มเติม โดยภายในงานมีการพูดถึงรูปแบบโลโก้ของแบรนและพูดถึงเรื่องของการใช้สีธรรมชาติในการใช้ย้อมกก

 

วันที่ 15 กันยายน 2565 ข้าพเจ้าและสมาชิกได้ทำการจัดบู๊ทที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของตำบลเมืองไผ่ ได้แก่กล้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เสื่อกก โดยสมาชิกในกลุ่มได้จัดตารางการลงพื้นที่เพื่อดูแลความเรียบร้อยภายในบู๊ทและจำหน่ายผลิตภัณฑ์

ข้าพเจ้าได้ทำการอบรมหลักสูตร พลเมืองคุณภาพ และได้รับเกียรติบัตรเป็นที่เรียบร้อย

ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ดำเนินงานประจำเดือนกันยายนที่ทางส่วนกลางได้มอบหมายเรียบร้อยไปได้ด้วยดี จึงขอรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนกันยายน

นางสาวอาทิตยา  ราชสมบัติ

ประชาชน