1. กิจกรรมการลงพื้นที่จัดอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตำบลหนองกี่ ประจำเดือนกันยายน

ตำบลหนองกี่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

 

ข้าพเจ้า นางสาวเมธาพร ทองภู
ผู้ปฏิบัติงานโครงการ U2T มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปี พ.ศ 2565 ประเภทประชาชน พื้นที่ปฏิบัติงาน ตำบลหนองกี่อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

 

ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาตำบลหนองกี่ได้จัดประชุมร่วมกันเรื่องการจัดอบรมความรู้พัฒนาผลิตภัณฑ์

ได้ลงพื้นที่จัดอบรม ณ ศาลาประชาคม บ้านน้อย หมู่ที่6 ตำบลหนองกี่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ในหัวข้อผลิตภัณฑ์เตาอั้งโล่ และ ผลิตภัณฑตะกร้าสานโดยจัดอบรมเพิ่มความรู้การพัฒนาโลโก้ผลิตภัณฑ์ให้สมบูรณ์แบบมากขึ้น มีสีสันที่สดใสและสวยงามเพิ่มแพ็คเก็จการบรรจุให้ทันสมัยมากขึ้น อีกทั้งยังเพิ่มการผลิตให้สวยทันสมัย ใช้งานได้คุ้มค่าขึ้น และยังคำนวณต้นทุน รายรับ รายจ่าย กำไร เพื่อเป็นประโยชน์ในแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้เพิ่มขึ้น

ในตั้งแต่วันที่ 15-18 กันยายน 2565
ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้จัดงาน “ U2T For BCG BRU FAIR “ มหกรรมจำหน่ายสินค้า จาก 152 ตำบล ในบุรีรัมย์ เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนให้โด่งเด่นในระดับของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล หรือ การยกระดับสินค้าOTOP / อาชีพอื่นๆ ทั้งนี้แต่ละตำบลได้โชว์ผลิตภัณฑ์แตกต่างกันออกไปเป็นที่น่าพึ่งพอใจมากขึ้นในระดับหนึ่ง ตำบลดอนอะรางพร้อมตอบสนองต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจและตัวผลิตภัณฑ์ต่อไป