ข้าพเจ้านางสาวสุชาวดี ปั้นมูล ผู้ปฎิบัติงานประเภทบัณฑิต โครงการขนมมัลเบอร์รี่อบกรอบและกระดาษสามัลเบอร์รี่ พื้นที่ ED18-2 ตำบลเย้ยปราสาท อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

มีลายละเอียดการปฎิบัติงานประจำเดือนกันยายนดังนี้

วันที่ 27 -28 สิงหาคม 2565
ได้มีการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องกระดาษสามัลเบอร์โดยมีนายสุริเยนทร์ สมบูรณ์ ผู้ปลูกต้นหม่อนและเลี้ยงไหม มาให้ความรู้เกี่ยวกับต้นหม่อนเพื่อช่วยในเรื่องทำกระดาษสา และมีวิทยากรมีช่วยอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำกระดาษสามัลเบอร์รี่

วันที่ 3-4 กันยายน 2565
ได้มีการอบรมเรื่องสาหร่ายมัลเบอร์รี่ โดยมีคณะอาจารย์ จากคณะวิทยาศาสตร์การอาหาร มาให้ความรู้แนะนำช่วยคิดค้นและปรับสูตรเกี่ยวกับการทำมัลเบอร์รี่อยกรอบ ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการทำ การถนอมอาหาร การนับวันหมดอายุ การคำนวณสูตรอาหาร และเทคนิคการทำอาหาร

วันที่ 5-9 ก.ย 65 ลงพื้นที่ปฏิงานร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (คส.ปชต.) ระหว่างวันที่ 5-9 กันยายน 2565 ณ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (คส.ปชต.) ในเขตพื้นที่ตำบลที่ท่าน ที่ท่านลงพื้นที่ตำบลเย้ยปราสาท อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 10-11 กันยายน 2565
ได้มีการอบรม การออกแบบโลโก้และผลิตภัณฑ์ โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับการตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์ ออกแบบโลโก้ ฉลากและผลิตภัณฑ์ การเลือกบรรจุภัณฑ์ และ ได้มีการอบรมการตลาด โดยมีวิทยากรมาแนะนำเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ มีการแนะนำเกี่ยวกับช่องทางการขายของในตลาดออนไลน์ ทั้งเพจเฟสบุ๊ค ช้อปปี้ และลาซาด้า โดยมีการช่วยเปิดเพจ เปิดบัญชีการขายของให้ แนะนำการตั้งชื่อร้าน ใส่รายละเอียดคำอธิบายสินค้า การตั้งราคา ตั้งค่าส่ง ส่วนลด และโปรโมชั่น การคำณวนค่าส่ง และบวกการหักเปอร์เซ็นการขายจากช้อปปี้

วันที่ 15-18 กันยายน 2565
ได้มีการตั้งบูธขายของที่มหาวิทยาลัย มีการแนะนำสินค้าและผลิตภัณฑ์ของเราให้ลูกค้าได้ฟังเป็นการโปรโมทผลิตภัณฑ์ที่เราทำมาตลอด3เดือน ให้มีคนได้รู้จักมากขึ้น หาตลาดใหม่ๆและพัฒนาสินค้าไปเรื่อยๆ

             

 

บทสรุป
ลายละเอียดในการปฎิบัติงานประจำเดือนกันยายนนี้ ได้มีการอบรมทั้งเรื่องกระดาษสามัลเบอร์รี่ อบรทั้งขนมมัลเบอร์รี่อบกรอบ ได้อบรมเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ การเลือกบรรจุภัณฑ์ การออกแบบฉลาก และโลโก้ เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์ การตั้งชื่อสินค้า และโลโก้ และการหาตลาดออนไลน์ได้มีการลงขายสินค้าในตลาดออนไลน์ทั้งในเพจเฟสบุ๊ค ช้อปปี้ และลาซาด้า สุดท้ายก็ได้นำสินค้าทั้งหมดที่เราได้คิดค้น ลงมือทำ และพัฒนามาตลอดระยะเวลาสามเดือนมานำขายที่งานซ้อมรับปริญญาบัณฑิตราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อเป็นการขายของและโปรโมทสินค้าให้เป็นที่รู้จักต่อไป