จัดทำโดย

นายกิตติกร  พวงไธสง

ประจำเดือนกันยายน 2565

การเริ่มปฏิบัติงานในเดือนกันยายน มีอบรมการจัดการเตรียมวางจำหน่ายสินค้า คิดหากำไร-ขาดทุน หายอดให้ได้ตามกำหนดและยอดให้ได้ จัดแจ้งหน้าที่ของแต่ละคน ในการทำงานส่วนตัวนั้นได้รับหมอบหมายให้ถ่ายภาพตัดวีดีโอเป็นสื่อของตำบลออกมา ทั้งนี้ยังมีขายออนไล์ โดยการทำผ่าน แพลตฟอร์มของทาง shopee ภายใต้แพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ (U2T Online Marketplace)

ในส่วนของการอบรมการทำงาน ผมได้รับหมอบหมายให้ทำการถ่ายภาพและเรื่องของวีดีโอ ในการลงพื้นที่แน่นอนผมต้องลงไปด้วยเสมอเพื่อให้มีภาพมาประกอบกับวีดีโอ

23 สิงหาคม ลงพื้นที่สำรวจขอมูล TDC 500 รายการเพิ่มเติม หมู่ที่ 7 ตำบลบุกระสัง

27 สิงหาคม มีประชุมอบรม กระประดิษฐ์การแปรรูปของผ้าขาวม้า โดยวิทยากร นาย บรรดิษย์ ขวาโยธา นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ตำบลบุกระสัง ให้กับประชาชนได้ทำกัน เพื่อจะได้เป็นอาชีพของคนในชุมชน พัฒนาอาชีพ ส่งเสริมสินค้าในตำบล เพิ่มยอดขายและเพิ่มกำลังการผลิตของสินค้า โดนมีผู้ให้ความรู้มาจัดอบรมภายในวัน เพื่อประสิทธิภาพในสินค้าและกำลังการผลิต ให้สามารถไปต่อได้อีก

28 สิงหาคม เริ่มลงมือผลิตมาลัยก่อนจากผ้าขาวม้า วิทยากร นางน้อย เดชสำโรง ประธานกลุ่มแม่บ้าน ตำบลบุกระสัง ทำผ้าขาวม้าในรูปแบบต่างๆ รวมถึงร่ม เหรียญโปรยทาน และใส่รายละเอียดเข้าไปให้ได้มากขึ้น เพื่อให้ชาบ้านได้ลงมือเออนั้นกลุ่มผู้ปฏิบัติ ได้ช่วยกันเป็นคนสอนชาวบ้านที่อยากทำสินค้าเข้ามา และมีส่วนร่วมกับโครงการนี้ และต่อไปจะได้มีกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น

2 กันยายน เข้าอบรมออนไลน์ ECT Week ก.ศ.น. และผ่านการทดสอบ หลักสูตรพลเมืองคุณภาพทางออนไลน์ ผ่านทางแอปพลิเอชัน Civic Education

3-4 กันยายน  อบรมการประดิษฐ์ร่มจากผ้าขาวม้า วิทยากร นางน้อย เดชสำโรง ประธานกลุ่มแม่บ้าน ตำบลบุกระสัง ช่วงเย็นของวัน เข้าร่วมประชุมออนไลน์กลุ่มปฏิบัติงาน เพื่อวางแผนการจัดการอบรม และการดำเนินงานให้ครบถ้วน

5-9 กันยายน เข้าพบครู ก.ศ.น. บุกระสัง และลงพื้นที่สำรวจข้อมูล โครงการ ECT Week และเก็บเข้าโครงการ และถือโอกาศนี้ในการขายของไปด้วย เพื่อเพิ่มยอดเข้ามา

และวันสุดท้ายสรุป ECT Week

หลังจากเก็บข้อมูล ECT Week เรียบร้อยก็ได้เข้าไปที่ ไร้ศรีทองสุข ซึ่งเป็นเหมือนแหล่งท้องเที่ยวในชุมชน ที่มีคนเข้าใช้บริการมากมาย จึงถือโอกาศได้ขายสินค้าไปด้วยในตัว และฝากขาย ที่ไร้ศรีทองสุข ไปด้วย

11 กันยายน อบรมต่อจากการตลาด อบรมเรื่อง บรรจุภัณฑ์ โดยมีวิทยากร อาจารย์อนงค์  ทองเรือง ภายในวันนี้ เราได้บรรจุภัณฑ์ ที่สามารถใช้กับสินค้าเราในการจัดขายและส่งออกไปขายยังที่ต่างๆ หน้าตาบรรจุภัณฑ์ ออกมาสวย อบรมการขายสินค้าออนไลน์ อบรมการจัดทำตลาดออนไลน์ shopee

 

12 กันยายน ได้จัดอบรมปฎิบัติการ หัวเรื่อง การตลาด โดยมีผู้ให้ความรู้และช่องทางการขายและโปรโมทสินค้า อาจารย์ ดร.กรนาริน  สาริยา ในส่วนนี้จะได้ในส่วนของเรื่องราคาต่อสินค้า คิดกำไรไม่ขาดทุนและยังได้กำไรเพิ่มขึ้นอีก

15-18 กันยายน ออกบูธ ทำการว่างขาย จัดจำหน่าย พรีออเดอร์ ร่ม มาลัยกร และเหรียญโปรยทาง ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในงานซ้อมรับปริญญาบัตร เป็นการเริ่มต้นขายที่ดีในการพัฒนาสินค้าต่อไป ในการขายครั้งนี้ เป็นครั้งแรกที่มีการจัดบูธงานขายสินค้าตัวเอง

ทั้งนี้ทางเราได้เตรียมจัดจำหน่วยสินค้าในหลายๆช่องทาง เช่น shopee,fackbook fanpage เป็นต้น ในการขายสินค้าที่ผ่านๆมา ถือว่าเป็นที่หน้าพอใจของผู้ปฏิบัติงาน เพราะได้ทำตั้งแต่เริ่มทำสินค้า อบรมต่างๆ จนถึงขายสินค้าออก และได้กำไร เป็นที่หน้าพอใจ

วีดีโอกระกอบ ED16-2 ตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์