บทความสรุปการปฏิบัติงาน

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T

for BCG)

ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

โดย นางสาว ณัฐนิภรณ์ วิราช
ประจำเดือนกันยายน 2565

ดิฉัน นางสาวณัฐนิภรณ์ วิราช ผู้ปฏิบัติงานโครงการ U2T ตำบลทะเมนชัย
กิจกรรมรายเดือนกันยายน 2565
– ดิฉันได้เข้าร่วมการอบรมทำยาหม่องสมุนไพรกัญชา บ้านน้อยพัฒนา ณ
ศาลาประชาคมบ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 16
มีชาวบ้านให้ความร่วมมือเข้าร่วมรับฟังการอบรม ประมาณ 30 คน
การทำยาหม่องสมุนไพรส่วนประกอบหลักๆคือพืชสมุนไพรกัญชาที่เก็บสดๆมาจากต้น
ที่ชาวบ้านปลูก นำมาสกัดเป็นยาหม่องโดยใช้เวลาต้มพืชกัญชา 20 นาที
และส่วนผสมต่างๆตามสูตรที่วิทยากรให้มา
สรรพคุณ ใช้เพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดเมื่อยตามร่างกาย แมลงสัตว์กัดต่อยวิงเวียนศรีษะ
– ดิฉันและคณะผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 16
ร่วมกันกับชาวบ้านทำยาหม่องจากพืชสมุนไพรกัญชา
โดยเริ่มจากการหาวัสดุและส่วนผสมตามสูตรที่ท่านวิทยากรให้มา
และทำร่วมกันโดยให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมด้วย
ให้ชาวบ้านได้ลองทำและเรียนรู้ขั้นตอนการทำไปพร้อมๆกับคณะผู้ปฏิบัติงาน
และได้คุยกันคร่าวๆถึงราคาสินค้าที่จะจัดจำหน่าย
ว่าควรจะขายราคาเท่าไหร่หรืออย่างไร
-ทำแบบสอบถามข้อมูลส่งเสริมประชาธิปไตยร่วมกับผู้นำชุมชนของแต่ละหมู่บ้านภายใ
นตำบลทะเมนชัย ณ ศูนย์กศน. ตำบลทะเมนชัย

– ดิฉันและคณะผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ ณ ศูนย์ข้าวอินทรีย์ บ้านบุลิ้นฟ้า หมู่ที่ 13
อบรมการทำผงชงดื่มจากข้าวอิทรีย์เพื่อสุขภาพ
เพื่อจัดจำหน่ายในงานซ้อมรับปริญญาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ในวันที่ 15 – 18
กันยายน 2565
– ดำเนินการแบบฟอร์ม C04 และ C05 แผนนำสินค้าออกสู่ตลาด
– วันที่ 15 – 18 กันยายน 2565 ดิฉันและคณะผู้ปฏิบัติงาน ได้จัดทำบูธจัดจำหน่ายสินค้า ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนของตำบลทะเมนชัยคือยาหม่องจากพืชสมุนไพรกัญชา และ
ผงชงดื่มจากข้าวอินทรีย์ ที่ชาวบ้านทำ