ข้าพเจ้า นางสาวจุฑารัตน์ ชัยจังหรีด ผู้เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T FOR BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม่ รหัสตำบล HS14-2 ตำบลหนองไทร อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 ดังนี้
วันที่ 21 สิงหาคม 2565 เวลา 11.30 น. ข้าพเจ้าและกลุ่มบัณฑิตตำบลหนองไทรได้
ลงพื้นที่สำรวจสวนสมุนไพร และ สมุนไพรที่นำมาตากแห้งที่จะใช้ในการทำลูกประคบสมุนไพร เช่น ใบเปล้า ผิวมะกรูด ขมิ้นชัน ขมิ้นอ้อย ไพล ใบมะขาม ตะไคร้ และสมุนไพรอื่นๆ กลุ่มบัณฑิตได้สอบถามและศึกษาวิธีการทำสมุนไพรลูกประคบจากนางสาวทิพวรรณ ศิริเมฆา ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ในด้านสมุนไพรต่างๆ และอธิบายเกี่ยวกับสมุนไพรที่ใช่ในการทำลูกประคบตามที่กำหนดไว้ซึ่งแต่ละสูตรนั้นสรรพคุณจะแตกต่างกันออกไป ในช่วงเวลา 14.00 น. ข้าพเจ้าและกลุ่มบัณฑิตได้ร่วมกันทำCO-4 รายงานการพัฒนาสินค้า/บริการ ตามหัวข้อ
1. เปอร์เซ็นต์ความคืบหน้าโดยรวม
2. รายละเอียดความคืบหน้า (ออกแบบ/คุณภาพ/มาตรฐาน)
3. กิจกรรมที่ดำเนินการ (ถ่ายทอดเทคโนโลยี ฯลฯ)
4. ปัญหา/อุปสรรค
วันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 16.00 น. ข้าพเจ้าและทีม U2T ตำบลหนองไทร บัณฑิต ประชาชน และอาจารย์ประจำตำบลหนองไทร ได้มีการประชุมผ่านทาง Google meet เรื่อง การนัดหมายการจัดกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ (BCG FOR U2T) การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ลูกประคบและยาหอมสมุนไพร ตำบลหนองไทร อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ และแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมนี้ ราคาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ลูกประคบและยาหอมสมุนไพร
การออกแบบเสื้อทีม U2T ตำบลหนองไทร การพัฒนาผลิตยาหอมสมุนไพรและลูกประคบสมุนไพร และรูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้เป็นที่น่าสนใจและทันสมัยนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายทางการลงข้อมูล TCD แต่ละตำบล
<img src="http://u2tbcg.bru.ac.th/wp-content/uploads/2022/09/40E66659-1A2C-40A4-BB7A-E1335BF17D19-300×225.jpeg" alt="" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-316829"
วันที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ข้าพเจ้า และทีม U2T ตำบลหนองไทร ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขและอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร ได้เรียนรู้เรื่องกัญชาเสรี วิธีการนำมาใช้ถูกต้อง การปลูกแบบถูกกฎหมาย วิธีการลงทะเบียนปลูกกัญชาให้ถูกกฎหมาย และได้เรียนรู้วิธีการนำสมุนไพรมาทำเป็นลูกประคบสมุนไพร จากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลหนองไทร อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. ข้าพเจ้า และทีม U2T ตำบลหนองไทร ได้ทดลองและออกแบบผลิตภัณฑ์คือกระเป๋าผ้าลูกประคบสมุนไพร ให้มีความน่าสนใจ สามารถนำกลับมาใช้ได้ และประชุมออกแบบกระเป๋าลูกประคบให้มีทั้งความสวยงาม ใช้งานได้จริง นอกจากจะใช้เป็นกระเป๋าแล้วก็สามารถนำไปใช้เป็นกระถางต้นไม้ได้ด้วย วิธีการใช้คือ ท่านสามารถนำกระเป๋าผ้าลูกประคบสมุนไพรที่ทำการนึ่งและใช้งานแล้วนำไปแช่กับน้ำมะกรูด หลังจากนั้นนำไปซักกับผงซักฟอกเพื่อดับกลิ่นของสมุนไพรและสีของสมุนไพรที่ติดจากกระเป๋าผ้าลูกประคบที่นึ่งแล้ว

วันที่26 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. ข้าพเจ้าและทีม U2T ตำบลหนองไทร บัณฑิต ประชาชน และอาจารย์ประจำตำบลหนองไทร ได้เข้าพบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร เพื่อขออนุญาติใช้สถานที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร ในการจัดกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ (BCG FOR U2T) การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ลูกประคบกับยาหอมสมุนไพร นอกจากนี้ทางอาจารย์ประจำตำบลได้อธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในวันที่ 9 กันยายน 2565 นี้ด้วย
วันที่ 5-8 กันยายน 2565 ข้าพเจ้าและทีมบัณฑิต U2T ตำบลหนองไทร ได้เข้าพบกรรมการ ศส.ปชต ณ ที่ทำการ ศศ.ปชต เพื่อพูดคุยถึงบทบาทหน้าที่และการดำเนินงานของ ศส.ปชต รวมถึงการขับเคลื่อนภารกิจและสร้างเครือข่ายทำงานในพื้นที่ชุมชน และให้คณะกรรมการพาลงพื้นที่เพื่อพูดคุยกับชาวบ้านในชุมชนถึงการดำเนินชีวิตประจำวันของชาวบ้านสอดคล้องกับประชาธิปไตย และการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองโดยการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งทุกระดับ

วันที่ 9 กันยายยน 2565 เวลา 08.30 ข้าพเจ้าและทีม U2T ตำบลหนองไทร บัณฑิต ประชาชน และอาจารย์ประจำตำบลหนองไทร ได้จัดกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ (BCG FOR U2T) การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ลูกประคบและยาหอมสมุนไพร ตำบลหนองไทร อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการคืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจำนวน 28 คน วิทยากรจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.ธัญญรินทร์ สมพร อธิบายการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ลูกประคบและยาหอมสมุนไพร” อาจารย์ ดร.วิริญรัชญ์ สื่อออก อธิบายกิจกเกี่ยวกับวิธีการทำยาหอมสมุนไพร อาจารย์ประจำตำบลหนองไทร และทีมงาน U2T ตำบลหนองไทร กิจกรรมที่จัดขึ้นได้มีการให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ทุกคนทดลองทำยาหอมสมุนไพร นำยาหอมสมุนไพรลงใส่บรรจุภัณฑ์ และสรุปโครงการการพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ลูกประคบและยาหอมสมุนไพร ตำบลหนองไทร อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 10-13 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ข้าพเจ้าและทีม U2T ตำบลหนองไทร ได้ร่วมกันทำยาหอมสมุนไพรและกระเป๋าลูกประคบสมุนไพร เช่น ผสมวัตถุดิบสมุนไพรตามสูตรที่ช่วยกันคิดค้นขึ้นมา จากนั้นนำสมุนไพรห่อใส่ผ้าขาวดิบและมัดให้แน่นตามวิธีการทำลูกประคบจากนั้นนำใส่บรรจุภัณฑ์และติดสติกเกอร์ลายละเอียดสินค้า อาทิเช่น สรรพคุณ ผู้ผลิต จัดจำหน่าย ช่องทางการติดต่อซื้อขาย และโลโก้สินค้า และได้ร่วมกันทำยาหอมสมุนไพร เช่น ผสมวัตถุดิบยาหอม นำลงบรรจุภัณฑ์ และติดสติกเกอร์ สรรพคุณของยาหอมสมุนไพร ติดโลโก้ยาหอมสมุนไพร ซีลขวดยาหอมสมุนไพร

วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 16.00 น. ข้าพเจ้าและทีมบัณฑิต U2T ได้ลงพื้นที่เตรียมสถานที่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อจัดบูทแสดงสินค้าของตำบลหนองไทร มีการออกแบบบูธที่จะจัดแสดงสินค้าให้มีความน่าสนใจและสามารถนำเสนอสินค้าที่จะจัดจำหน่ายได้ ในระหว่างวันที่ 15-18 กันยายน พ.ศ.2565
วันที่ 15-18 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง เวลา 18.00 น.ข้าพเจ้าและทีมบัณฑิต ได้นำผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าลูกประคบและยาหอมสมุนไพรมาจัดจำหน่ายที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยลูกประคบมีสรรพคุณช่วยลดอาการปวดเมื่อย ลดการอักเสบของกล้ามเนื้อ ลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อ ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือด และยาหอม มีสรรพคุณ วิงเวียนศรีษะ หน้ามืด ตาลาย บรรเทาอาการ เป็นต้น