ข้าพเจ้า นางสาวเหมือนฝัน ตุ๊ดกัน ผู้เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T FOR BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม่ รหัสตำบล HS14-2 ตำบลหนองไทรอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน .. 2565 ดังนี้

วันที่ 21 สิงหาคม 2565 เวลา 11.30 . ข้าพเจ้า0กและกลุ่มบัณฑิตตำบลหนองไทรได้ลงพื้นที่สำรวจสวนสมุนไพร และ สมุนไพรที่นำมาตากแห้งที่จะใช้ในการทำลูกประคบสมุนไพร เช่น ใบเปล้า ผิวมะกรูด ขมิ้นชัน ขมิ้นอ้อย ไพล ใบมะขาม ตะไคร้ และสมุนไพรอื่นๆ กลุ่มบัณฑิตได้สอบถามและศึกษาวิธีการทำสมุนไพรลูกประคบจากนางสาวทิพวรรณ ศิริเมฆาซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ในด้านสมุนไพรต่างๆ และนางสาวทิพวรรณได้อธิบายสูตรสมุนไพรของลูกประคบแต่ละสูตรตามที่กำหนดไว้ซึ่งแต่ละสูตรนั้นสรรพคุณจะแตกต่างกันออกไป เวลา 14.00. ข้าพเจ้าและกลุ่มบัณฑิตได้ร่วมกันทำCO-4 รายงานการพัฒนาสินค้า/บริการ ตามหัวข้อ

  1. เปอร์เซ็นต์ความคืบหน้าโดยรวม
  2. รายละเอียดความคืบหน้า (ออกแบบ/คุณภาพ/มาตรฐาน)
  3. กิจกรรมที่ดำเนินการ (ถ่ายทอดเทคโนโลยี ฯลฯ)
  4. ปัญหา/อุปสรรค                                                                                                                                                    

     

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 16.00. ข้าพเจ้าและทีม U2T ตำบลหนองไทร บัณฑิต ประชาชน และอาจารย์ประจำตำบลหนองไทร ได้มีการประชุมผ่านทาง Google meet เรื่อง การนัดหมายการจัดกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ(BCG FOR U2T) การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ลูกประคบและยาหอมสมุนไพร ตำบลหนองไทรอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ และแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมนี้

  • ราคาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ลูกประคบและยาหอมสมุนไพร
  • การออกแบบเสื้อทีมU2T ตำบลหนองไทร
  • การพัฒนาผลิตยาหอมสมุนไพรและลูกประคบสมุนไพร และรูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้เป็นที่น่าสนใจและทันสมัยนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายทาง
  • การลงข้อมูล TCD แต่ละตำบล

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 . ข้าพเจ้าและกลุ่มบัณฑิต U2T ตำบลหนองไทร ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขและอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นประจำปี 2565  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร ได้เรียนรู้เรื่องกัญชาเสรี วิธีการนำมาใช้ถูกต้อง การปลูกแบบถูกกฎหมาย วิธีการลงทะเบียนปลูกกัญชาให้ถูกกฎหมาย และได้เรียนรู้วิธีการนำสมุนไพรมาทำเป็นลูกประคบสมุนไพร จากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลหนองไทร อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

       

       

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 . ข้าพเจ้าและกลุ่มบัณฑิต U2T ตำบลหนองไทร ได้ทดลองและออกแบบผลิตภัณฑ์คือกระเป๋าผ้าลูกประคบสมุนไพร ให้มีความน่าสนใจ และสามารถนำกลับมาใช้อีกได้โดยได้มีการระดมความคิดร่วมกันออกแบบกระเป๋าลูกประคบให้มีทั้งความสวยงามและใช้งานได้จริงสามารถนำกลับมาใช้ได้อีกซึ่งเป็นกระเป๋าผ้า หรือจะนำไปใช้เป็นกระถางต้นไม้ได้ด้วย วิธีการใช้คือ  ท่านสามารถนำกระเป๋าผ้าลูกประคบสมุนไพรที่ทำการนึ่งและใช้งานแล้วนำไปแช่กับน้ำมะกรูด หลังจากนั้นนำไปซักกับผงซักฟอกเพื่อดับกลิ่นของสมุนไพรและสีของสมุนไพรที่ติดจากกระเป๋าผ้าลูกประคบที่นึ่งแล้ว

วันที่26 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 . ข้าพเจ้าและทีม U2T ตำบลหนองไทร บัณฑิต ประชาชน และอาจารย์ประจำตำบลหนองไทร ได้เข้าพบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร เพื่อขออนุญาติใช้สถานที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร ในการจัดกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ (BCG FOR U2T) การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ลูกประคบและยาหอมสมุนไพรและได้อธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในวันที่ 9 กันยายน 2565

 

วันที่ 2 กันยายน  2565 เวลา 09.00 . ข้าพเจ้าได้นำหนังสือขอความอนุเคราะห์อาสาธารณาสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาผลิตยาหอมสมุนไพรและลูกประคบสมุนไพร และข้าพเจ้าได้เสนอของบจากอาจารย์ประจำตำบลเพื่อที่จะนำงบประมาณมาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการทำกิจกรรม และข้าพเจ้าได้เดินทางไปซื้อของ เช่น ผ้าขาวดิบ เชือกมัดลูกประคบ ขวดแก้ว พิมเสน การบูรเมนทอล ขนมจัดเบรก กาแฟ โอวัลติน น้ำผลไม้ ถุงขยะ ถุงมือ ถุงกระดาษ ผ้าตาข่าย ถุงแก้ว แก้วกระดาษและอื่นๆ 

วันที่ 5-8 กันยายน 2565  ข้าพเจ้าและทีมบัณฑิต U2T ตำบลหนองไทร ได้เข้าพบกรรมการ ศส.ปชต ที่ทำการ ศศ.ปชต เพื่อพูดคุยถึงบทบาทหน้าที่และการดำเนินงานของ ศส.ปชต รวมถึงการขับเคลื่อนภารกิจและสร้างเครือข่ายทำงานในพื้นที่ชุมชน และให้คณะกรรมการพาลงพื้นที่เพื่อพูดคุยกับชาวบ้านในชุมชนถึงการดำเนินชีวิตประจำวันของชาวบ้านสอดคล้องกับประชาธิปไตย และการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองโดยการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งทุกระดับ

     

     

วันที่ 9 กันยายยน 2565 เวลา 08.30 ข้าพเจ้าและทีม U2T ตำบลหนองไทร บัณฑิต ประชาชน และอาจารย์ประจำตำบลหนองไทร ได้จัดกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ (BCG FOR U2T) การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ลูกประคบและยาหอมสมุนไพรตำบลหนองไทร อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการคืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจำนวน 28 คน วิทยากรจำนวน 2 ท่าน  ได้แก่ ผศ.ดร.ธัญญรินทร์ สมพร อธิบายการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ลูกประคบและยาหอมสมุนไพรอาจารย์ ดร.วิริญรัชญ์ สื่อออก อธิบายกิจกเกี่ยวกับวิธีการทำยาหอมสมุนไพร  อาจารย์ประจำตำบลหนองไทร และทีมงานU2T ตำบลหนองไทร กิจกรรมที่จัดขึ้นได้มีการให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ทุกคนทดลองทำยาหอมสมุนไพร นำยาหอมสมุนไพรลงใส่บรรจุภัณฑ์ และสรุปโครงการการพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ลูกประคบและยาหอมสมุนไพร ตำบลหนองไทร อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

     

     

วันที่ 10-13   กันยายน 2565 เวลา 09.00 . ข้าพเจ้าและทีม U2T ตำบลหนองไทร ได้ร่วมกันทำยาหอมสมุนไพรและกระเป๋าลูกประคบสมุนไพร เช่น ผสมวัตถุดิบสมุนไพรตามสูตรที่ช่วยกันคิดค้นขึ้นมา จากนั้นนำสมุนไพรห่อใส่ผ้าขาวดิบและมัดให้แน่นตามวิธีการทำลูกประคบจากนั้นนำใส่บรรจุภัณฑ์และติดสติกเกอร์ลายละเอียดสินค้า อาทิเช่น สรรพคุณ ผู้ผลิต จัดจำหน่าย ช่องทางการติดต่อซื้อขาย และโลโก้สินค้า  และได้ร่วมกันทำยาหอมสมุนไพร  เช่น ผสมวัตถุดิบยาหอม นำลงบรรจุภัณฑ์ และติดสติกเกอร์ สรรพคุณของยาหอมสมุนไพร ติดโลโก้ยาหอมสมุนไพร ซีลขวดยาหอมสมุนไพร และข้าพเจ้าได้เข้าร่วมอบรมออนไลน์ หัวข้อ “คอร์สสร้างร้าน shopee ให้ขายดี ติดตลาด ฉับไว” ผ่านทาง Google form 

วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 16.00 . ข้าพเจ้าและทีมบัณฑิต U2T ได้ลงพื้นที่เตรียมสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อจัดบูทแสดงสินค้าของตำบลหนองไทร มีการออกแบบบูธที่จะจัดแสดงสินค้าให้มีความน่าสนใจและสามารถนำเสนอสินค้าที่จะจัดจำหน่ายได้ ในระหว่างวันที่ 15-18 กันยายน..2565

วันที่15-18กันยายน 2565 เวลา 09.00 . ข้าพเจ้าและทีมบัณฑิต ได้นำผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าลูกประคบและยาหอมสมุนไพรมาจัดจำหน่ายที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยลูกประคบมีสรรพคุณช่วยลดอาการปวดเมื่อย ลดการอักเสบของกล้ามเนื้อ ลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อ ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดเป็นต้น ซึ่งการจัดจำหน่ายให้แก่คณะอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หรือจำหน่ายให้กับกลุ่มบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์