ข้าพเจ้า นางสาวรัชนีกร เศรษฐสิงห์ ผู้เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T FOR BCG) ประเภท บัณฑิตจบใหม่ รหัสตำบล HS14-2 ตำบลหนองไทร อำเภอนางรอง จังหวัด บุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน .. 2565 ดังนี้

วันที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 09.00 . ข้าพเจ้าและทีมงานในตำบล ได้ดำเนินการจัดซื้อ จัดหาสิ่งของ วัสดุอุปกรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการในวันที่ 9 กันยายน2565 วัสดุอุปกรณ์ที่ซื้อ ได้แก่ ผ้าขาว ดิบ เชือกมัดลูกประคบ ขวดแก้ว พิมเสน การบูร เมนทอล ถุงมือ ถุงกระดาษ ผ้าตาข่าย ถุงแก้ว แก้วกระดาษ และอื่น เพื่อนำมาใช้ในการสาธิตการทำ ยาหอมสมุนไพร และลูกประคบ ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้วิธีการและ สามารถนำไปต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนตำบลหนองไทร

วันที่ 5-8 กันยายน 2565 ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงาน U2T ตำบลหนอง ไทร ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ภายใต้กิจกรรม ”ECT WEEK” ได้เข้าพบกรรมการ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย เพื่อศึกษาบทบาทหน้าที่ และในวันที่ 8 กันยายน ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานในตำบลหนองไทรได้ดำเนินงานของ ศส.ปชต. เรียนรู้การขับเคลื่อนภารกิจ การสร้างเครือข่าย และการทำงานร่วมกับชุมชน พร้อมทั้งลงพื้นที่ชุมชน นำโดย นายสุนทร วรรณศรีประธานกรรมการ ศส.ปชต. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ร่วมรณรงค์ ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งทุกระดับ พูดคุยกับชาวบ้านเรื่องการ ดำเนินชีวิตประจำวันที่สอดคล้องกับวิถีประชาธิปไตยและหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง และผู้แทนที่พึงประสงค์


วันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 08.30 ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฎิบัติงาน U2T ตำบลหนองไทร พร้อมด้วยอาจารย์ประจำตำบลหนองไทร ได้จัดกิจกรรม โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ(BCG FOR U2T) โครงการกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ยา หอมสมุนไพรและลูกประคบสมุนไพรตำบลหนองไทร อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทรและ วิทยากรได้บรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับส่วนผสมของยาหอมสมุนไพร ลูก ประคบสมุนไพร และบรรจุภัณฑ์ยาหอมสมุนไพร วิทยากรนำโดย อาจารย์ ดร.วิริญรัชญ์ สื่อออกและอาจารย์ดร.สุกัญญา ทองขันอาจารย์สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้อบรมการทำยา หอมสมุนไพร ในงานได้มีการจัดกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อการทดลองทำ ยาหอมสมุนไพร ทั้งหมด 3 กลุ่ม กลุ่มละ 10 คน บรรยากาศการจัดโครงการเป็นไปอย่างสนุกสนาน ผู้เข้า ร่วมโครงการให้ความสนใจ และร่วมด้วยช่วยกันทำจนประสบความสำเร็จ และได้มีการให้ความรู้เรื่องลูกประคบสมุนไพรเล็กๆน้อยๆ และชนิดสมุนไพรแต่ละชนิดโดยคุณสมบูรณ์ เป็นปราชญ์ชาวบ้านในเรื่องการทำสมุนไพร หลังจบโครงการผู้เข้าร่วมโครงการได้ของที่ระลึกจาการดำเนินการทดลอง ทำยาหอมสมุนไพร

วันที่ 10-13 กันยายน 2565 เวลา 09.00 . ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงาน U2T ตำบลหนองไทร ได้ร่วมกันทำยาหอมสมุนไพรและกระเป๋าลูกประคบ สมุนไพร โดยผสมวัตถุดิบสมุนไพรตามสูตรเฉพาะของตำบลหนองไทรจาก นั้นนำสมุนไพรห่อใส่ผ้าขาวดิบและมัดให้แน่นตามวิธีการทำลูกประคบ นำ ลูกประคบใส่บรรจุภัณฑ์และติดสติกเกอร์รายละเอียดสินค้า อาทิเช่น สรรพคุณ ผู้ผลิต จัดจำหน่าย ช่องทางการติดต่อซื้อขาย และโลโก้สินค้าพร้อมทั้งมีการแนบ QR-code ให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงสินค้าผ่านทางเพจ Facebook ของตำบลหนองไทร เพื่อทำการสั่งซื้อได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น และได้ร่วมกันทำยาหอมสมุนไพร โดยการผสมวัตถุดิบยาหอม นำลงบรรจุภัณฑ์ และติดสติกเกอร์ สรรพคุณของยาหอมสมุนไพร ติดโลโก้ ยาหอมสมุนไพร ซีลขวดยาหอมสมุนไพร เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัด จำหน่าย

วันที่ 12 กันยายน เวลา 13.00-15.00 . ข้าพเจ้าได้อบรมเกี่ยวกับช่องทางการขายใน Shopee วิทยากรได้นำความรู้เกี่ยวกับวิธีการสมัครใช้แอพพลิเคชันในเรื่องของการขาย การตั้งชื่อร้านค้า การตั้งชื่อสินค้า และวิธีการต่างๆ ที่สามารถทำให้ดึงดูดลูกค้ามาซื้อสินค้าอีกด้วย

วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 16.00 . ข้าพเจ้าและทีมบัณฑิต U2T ได้ลงพื้นที่เตรียมสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อจัดบูธจำหน่าย สินค้าและผลิตภัณฑ์ยาหอมสมุนไพรและลูกประคบสมุนไพร โดยได้จัดเตรียมผ้าและสิ่งของตกแต่งบูธ เพื่อความสวยงาม และชูความโดดเด่นของ ผลิตภัณฑ์โดยจัดในสไตล์มินิมอลเพื่อความทันสมัยและน่าสนใจ

วันที่15-18 กันยายน 2565 เวลา 09.00 -17.00 . นำผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าลูก ประคบและยาหอมสมุนไพรมาจัดจำหน่ายที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และมีการตอบรับเป็นอย่างดีภายในงานคณะกรรมการ และผู้บริหารได้เดินตรวจประเมินตามบูธขาย สินค้าพร้อมให้ข้อเสนอแนะเรื่องคำอธิบายผลิตภัณฑ์ แนะนำให้ใช้การนึ่งสมุนไพรลูกประคบ เพื่อให้มีกลิ่นของสมุนไพร ชูกลิ่นสมุนไพร เพื่อสร้างจุดเด่น จุดขายให้กับผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น