ข้าพเจ้า นางสาวสกาว ศิริสำราญ ผู้ปฏิบัติงานประเภทประชาชน ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 ข้าพเจ้าได้รับแจ้งจากทางอาจารย์ผู้ดูแลผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลอิสาณ ท่านอาจารย์ภูริสา วัชเรนทร์วงศ์ อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และท่านอาจารย์เฉลิมเกียรติ เย็นเพชร รองคณบดีฝ่ายวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในเรื่องของการจัดบูธขายสินค้าในงานซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ท่านอาจารย์จึงได้มอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานของตำบลอิสาณมาช่วยกันจัดบูธขายสินค้าในงานซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อขายผลิตภัณฑ์สบู่อิสาณออร่าเฮิร์บ และไข่เค็มแฟนซี เพื่อสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มสตรี หมู่ 2 บ้านโคกใหญ่ และกลุ่มสตรีหมู่ 3 บ้านโคกหัวช้าง ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์ของการจัดบูธขายสินค้าในงานซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

  1. เพื่อแสดงสินค้าเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการ
  2. แสดงสินค้าเพื่อเพิ่มช่องทางและโอกาสในการขาย
  3. เพื่อแสดงสินค้าและบริการเพื่อโชว์ศักยภาพอย่างเต็มที่
  4. เพื่อแสดงสินค้าและบริการเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกับลูกค้า
  5. เพื่อแสดงสินค้าและบริการเพื่อสำรวจคู่แข่งและตลาด
  6.  เพื่อแสดงสินค้าและบริการเพื่อสร้างฐานข้อมูลลูกค้า                                                                   

การออกบูธแสดงสินค้าถือเป็นเรื่องธรรมดาที่ผู้ประกอบการธุรกิจหลายท่านอาจเคยผ่านและมีประสบการณ์บ้างไม่มากก็น้อย เพราะในปัจจุบันกระแสตอบรับการออกบูธแสดงสินค้าได้รับความสนใจจากกลุ่มลูกค้าผู้บริโภคมากอย่างยิ่ง และเพราะการออกบูธแสดงสินค้ายังให้ผลตอบรับและตอบแทนอย่างดีมาตลอด เราจึงไว้วางใจเลือกใช้การออกบูธแสดงสินค้าหรือทำกิจกรรมต่างๆ เป็นเครื่องมือทางการตลาดอีกชนิดหนึ่ง