ข้าพเจ้านางสาว โสภิณ   เสลารักษ์   ประเภทประชาชน  ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : HS07-1 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม  2565 ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานต.โคกสะอาดได้ไปจัดเตรียมสถานที่อบรมการทำน้ำสลัดที่บ้านสนวนพัฒนาหมู่13

เช้าวันที่20 สิงหาคม ฝนตกแต่เช้าเลยทำให้สถานที่ ที่เตรียมไว้มีน้ำขังอบรมไม่ได้ เลยต้องย้ายสถานที่ไปอบรมที่โรงเรียนบ้านสนวนศิริมงคลวิทยาแทน  ถึงฝนจะตกแต่ชาวบ้านทุกคนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี วันนี้มีอบรมทั้งหมด 3 เรื่อง

  1. การทำน้ำสลัดจากสมุนไพร และน้ำสลัดข้าวทับทิมชุมแพ
  2. การทำสเปรย์แก้ปวดเมื่อย คลายเส้นจากมะกรูด
  3. การทำลูกปะคบจากสมุนไพรในท้องถิ่น

เวลาประมาณ 10.00น. วิทยากรก็เริ่มสอนการทำน้ำสลัดทุกคนสนุกสนานและให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งแม้ว่าฝนจะตกหนักมากก็ตาม เวลา 12.00น.ทำน้ำสลัดเสร็จทุกคนก็ได้ชิมฝีมือตัวเอง และพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อยมาก และพักทานอาหารกลางวัน ช่วงบ่ายก็มีอบรมการทำสเปรย์แก้ปวดเมื่อย คลายเส้นจากมะกรูด และต่อด้วยการทำลูกปะคบจากสมุนไพรในท้องถิ่น ซึ่งทุกคนก็ทำแบบสนุกสนานเช่นกันเพราะจะได้ลูกปะคบกลับบ้านด้วยคนละ1ลูกจากฝีมือตัวเอง

วันที่29สิงหาคม 2565 ก็ได้นัดหมายกับทีมผู้ปฏิบัติงานมาฝึกทำน้ำสลัดจากสมุนไพรเพื่อออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของแต่ละตำบลในวันที่ 15-18 กันยายนที่มหาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ เวลา 15.30น.เข้าประชุมออนไลน์เรื่องการทอดผ้าป่าและการออกร้านแสดงสินค้าในมหาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันที่5กันยายนข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานได้เข้าพบ เลขาศส.ปชต. เพื่อลงพื้นที่5วัน (ECT Week) ระหว่างวันที่ 5-9กันยายน วันนี้ได้พูดคุยและวางแผนลงพื้นที่คุณเสถียร ชะลอชล เลขา ศส.ปชต. นัดหมายลงพื้นที่วันที่ 7กันยายน 65

วันที่ 7 กันยายนก็ได้ลงพื้นที่พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องบทบาทหน้าที่ของ กก.ศส.ปชต. หน้าที่พลเมือง และลักษณะผู้แทนที่ชาวบ้านต้องการ

วันที่8กันยายน ก็ได้นัดสรุปรายงานจากผลการลงพื้นที่เก็บข้อมูลและรวบรวมรายงานเพื่อจัดส่งให้กับเลขาศส.ปชต ต่อไป

วันที่ 12กันยายนได้นำรายงานเข้าไปส่งให้กับเลขาศส.ปชต ที่กศน.อำเภอลำปลายมาศ เสร็จแล้วก็ได้มาจัดสถานที่อบรมที่วัดมงคลนิมิต

วันที13 อบรบเชิงปฏิบัติการ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การหาช่องทางการจัดจำหน่ายและการผลักดัน ผลิตภัณฑ์ Sarira ให้ได้มาตรฐาน

วันที่14-18 เอาผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายที่มหาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ในโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคมจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นของต.โคกสะอาด มีผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายดังนี้

  1. น้ำสลัดจากสมุนไพรในท้องถิ่น

2.สเปรย์นวดสมุนไพรแก้ปวดเมื่อย คลายเส้นจากมะกรูด

3.ลูกปะคบจากสมุนไพรในท้องถิ่น

4.Top to toe

  1. SCRUB
  2. Body Lotion

อุปสรรคในการทำงานของเดือนนี้ก็คือฝน เนื่องจากมีฝนตกแทบทุกวัน เลยทำให้การลงพื้นที่และดำเนินงานไม่ราบรื่นเท่าที่ควรแต่พวกเราผู้ปฏิบัติงานทีมตำบลโคกสะอาดก็ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค พร้อมจะทำทุกภารกิจให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี