ข้าพเจ้า นางสาวทิพรส  เจริญศิริ ประเภทบัณฑิต ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลอิสาณ   อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development) HS16-2  ตำบลอิสาณ ในความดูแลของคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์    ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในการดำเนินการจัดอบรมเพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์และเลือกบรรจุภัณฑ์สำหรับจัดเตรียมสินค้าเพื่อจำหน่าย ณ ห้องประชุมศรีพุทธา เทศบาลอิสาณ ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อนำมาให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ ซึ่งทางทีมผู้ปฏิบัติงานได้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ สำหรับใส่เค็มแฟนซีมาจำนวน 2 แบบและ โลโก้ของไข่เค็มแฟนซีมาจำนวน 3 แบบ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปปรับปรุงเพื่อให้ได้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม เป็นที่ดึงดูดและเป็นที่น่าสนใจ เพื่อจะได้จัดทำเพื่อจัดเตรียมวางจำหน่ายต่อไป

รูปภาพแบบโลโก้ไข่เค็มอิสาณแฟนซีและแบบบรรจุภัณฑ์ในการใส่ไข่เค็มแฟนซีเพื่อจำหน่ายซึ่งมติในที่ประชุม เลือกโลโก้แบบที่ 1  และบรรจุภัณฑ์ในการใส่ไข่เค็มเป็นชะลอมแบบที่ 2

ภาพโลโก้สบู่อิสาณออร่าเฮิร์บและบรรจุภัณฑ์ใส่สบู่อิสาณออร่าเฮิร์บ มติในที่ประชุม เลือกโลโก้แบบที่ 2 และเลือกบรรจุภัณฑ์แบบที่ 2

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 ที่ผ่านมาทางผู้ปฏิบัติงานได้เข้ารับการอบรมออนไลน์การขายของของผ่านShopeeและเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 ทางผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่เพื่อช่วยแนะนำและจัดทำสบู่อิสาณออร่าเฮิร์บร่วมกับชุมชนเพื่อเตรียมออกบูธจัดจำหน่าย ณ บ้านโคกใหญ่ พร้อมการแพคใส่บรรจุภัณฑ์ ถ่ายภาพสินค้าเพื่อลงจำหน่ายสินค้าในเพลทฟอร์ม Shopee ให้กับทางชุมชนบ้านโคกใหญ่

ภาพหน้าร้านใน Shopee  ซึ่งจะเป็นรูปผลิตภัณฑ์ที่ทางทีมผู้ปฏิบัติงานได้จัดสบู่อิสาณออร่าเฮิร์บได้ถ่ายภาพสินค้าเพื่อนำเสนอดังภาพ

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณทางชุมชนบ้านโคกใหญ่ นำทีมโดยคุณพี่สุภาพที่ต้อนรับและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จนได้ผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรอิสาณออร่าเฮิร์บที่พร้อมจะออกบูธจัดจำหน่ายทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ในวันเดียวกันหลังเสร็จภาระกิจการจัดทำสบู่ทางผู้ปฏิบัติงานก็ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล TCD เพื่อเป็นฐานข้อมูลของตำบลอิสาณ ที่มีหัวในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียด ผู้ที่ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก/โรงแรม  ร้านอาหารในท้องถิ่น อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น เกษตรกรในท้องถิ่น พืชในท้องถิ่น สัตว์ในท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งน้ำในท้องถิ่น

ภาพลงพื้นที่เก็บข้อมูลTCD  ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

การเตรียมสถานที่สำหรับจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของตำบลอิสาณ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์