ข้าพเจ้า นายวันชนะ ทองสุภะ ประเภทประชาชน เจ้าหน้าที่ประจำตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ในการปฎิบัติงานประจำเดือนกันยายน ดังนี้

วันที่ 5 กันยายน 2565 ข้าพเจ้าและทางทีมงานได้ลงพื้นที่ชุมชนร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ( กก.ศส.ปชต) โดยมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ณ.วัดบ้านแท่นบัลลังก์ ตำบลทรัพย์พระยา

วันที่ 6 กันยายน 2565 ข้าพเจ้าและทางทีมงานร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ( กก.ศส.ปชต ) ได้ลงพื้นที่ ณ.วัดบ้านแท่นบัลลังก์อีกครั้ง

วันที่ 7 กันยายน 2565 ข้าพเจ้าและทางทีมงานได้ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ( กก.ศส.ปชต. ) ได้ลงพื้นที่ภายในหมู่ที่ 7 ตำบลทรัพย์พระยา

วันที่ 8 กันยายน 2565 ข้าพเจ้าและทางทีมงานร่วมลงพื้นที่กับคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ( กก.ศส.ปชต ) ลงพื้นที่ให้ข้อมูลความรู้ภายในหมู่ที่ 12 บ้านโคกสงัด ตำบลทรัพย์พระยา

วันที่ 9 กันยายน 2565 ข้าพเจ้าและทางทีมงานร่วมลงพื้นที่กับคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ( กก.ศส.ปชต ) ลงพื้นที่ให้ข้อมูลในเขต กศน.ตำบลมรัพย์พระยา

วันที่ 14 กันยายน 2565 ข้าพเจ้าได้เตรียมสถานที่ ณ.มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ เพื่อจะใช้พื้นที่ในการจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ตามโครงการ U2T ในระหว่างวันที่ 15-18 กันยนยน

วันที่ 15-18 กันยายน 2565 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกิจกรรมในการจัดบูธเพื่อจัดจำหน่ายสินค้า โดยมีผลิตภัณฑ์คือ ข้าวฮาง ซึ่งเป็นสินค้าประจำตำบลที่ทางทีมงานได้ทำการส่งเสริมให้สินค้าให้มีการพัฒนาและให้ความเกี่ยวกับสินค้าเพิ่มขึ้น