ข้าพเจ้า นางสาววรรณพร  สุขหนา ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์

หลักสูตร : HS07-1 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ‘ การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคมจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์  ’ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

1.การทำน้ำสลัดข้าวทับทิม และ น้ำสลัดสมุนไพร

วัตถุดิบในการทำน้ำสลัด

-ข้าวทับทิมชุมแพ คั่ว 1 กก

-มัสตาร์ด 4 ขวด เล็ก

-ไข่ไก่เบอร์เล็ก 1 แผง

-น้ำส้มสายชู 2 ขวดใหญ่ อสร.

-นมข้นหวาน 800 กรัม มะลิ 2 ถุง

-น้ำมันรำข้าว 2 ขวด

-มะนาวเก็บมา 1 กก

-ใบมะกรูด 400 กรัม

-ข่าอ่อน 500 กรัม

-ตะไคร้ 400 กรัม

-ขิงอ่อน 400 กรัม

-พริกไทยขาวป่น 400 กรัม

-เกลือปรุงทิพย์ 1 ถุงเล็ก

-น้ำตาล 1 กก

2.ทำลูกประคบ

ส่วนประกอบของลูกประคบ

หัวไพล 500 กรัม

ขมิ้นชัน 100 กรัม

ตะไคร้ 20 กรัม

มะกรูด (ผิว) 100 กรัม

ใบมะขาม 300 กรัม

เกลือ 60 กรัม

การบูร 30 กรัม

พิมเสน 30 กรัม

วิธีใช้  นำลูกประคบแช่น้ำก่อน 15 นาทีเพื่อให้สมุนไพร ขยายตัว ก่อนนำไปนึ่ง

การประคบด้วยลูกประคบโดยตรงในตอนแรก ต้องทำด้วยความรวดเร็ว ไม่วางลูกประคบไว้บนผิวหนังนานๆเพราะลูกประคบยังร้อนอยู่ แตะลูกประคบลงบนผิวหนังแล้วยกขึ้นเลื่อนไปประคบตำแหน่งถัดไปตามแนวกล้ามเนื้อที่ทำการนวดไว้

วิธีเก็บรักษาลูกประคบ

1. ลูกประคบสมุนไพรที่ทำในแต่ละครั้ง สามารถเก็บไว้ใช้ซ้ำได้ 3-4 วัน

2. ควรเก็บลูกประคบไว้ในตู้เย็น จะทำให้เก็บได้นานขึ้น (ควรตรวจสอบลูกประคบด้วย ถ้ามีกลิ่นบูดหรือเหม็นเปรี้ยวไม่ควรเก็บไว้)

3. ถ้าลูกประคบแห้ง ก่อนใช้ควรพรมด้วยน้ำหรือเหล้าขาว

4. ถ้าลูกประคบที่ใช้ไม่มีสีเหลืองหรือสีเหลืองอ่อนลง แสดงว่ายาที่ใช้จืดแล้ว (คุณภาพน้อยลง) จะใช้ไม่ได้ผลควรเปลี่ยนลูกประคบใหม่

วันที่ 5-9  กันยายน 2565 ได้ลงพื้นที่เผยแพร่และเสริมความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับ เรื่อง การเมืองใกล้ตัว วิถีประชาธิปไตรในชีวิตประจำวัน ผู้แทนที่พึงประสงค์ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐพอกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต

วันที่ 15-18  กันยายน 2565 ได้จัดสถานที่ออกบูธจัดแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่ราชภัฏบุรีรัมย์