ข้าพเจ้า นางอัมพวัน จงกล ประเภทประชาชน ผู้รับจ้างประจำตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ โดยได้รับผิดชอบพื้นที่ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 ทางอาจารย์ นำโดย อาจารย์ อุภาวัณณ์ นามหิรัญ หัวหน้าโครงการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณภัทร เชาว์นวม อาจารย์ ที่ปรึกษาประจำโครงการ และทีมผู้ปฏิบัติงานร่วมกันจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฮอร์โมนไข่นมสดรักษ์โลกและมูลสัตว์อัดเม็ด โดยมีการเชิญวิทยากร 2ท่าน ดังนี้
1.นางวัชรินทร์ อาจปรุ เกษตรอำเภอลำปลายมาศ
2.นายทรรศพล สีหัวโทนมา เกษตรอิสระ
มาให้ความรู้ในขั้นตอนการผลิตส่วนผสมและการนำไปใช้ ให้กับผู้เข้าร่วมอบรม โดยมี ทีมคณะท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายครรชิต ศรีอินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ทีม อสม. และประชาชนตำบลหนองโดน ที่มีความสนใจร่วมพัฒนาต่อยอดตามจุดประสงค์ของโครงการ U2T For BCG

วันที่ 2 กันยายน 2565 อาจารย์ได้นัดทีมผู้ปฏิบัติงานลงพื้นที่ร่วมมือร่วมใจกันผลิตฮอร์โมนไข่และมูลสัตว์อัดเม็ด วางแผนแบ่งหน้าที่รับผิดชอบงานต่างๆให้เป็นไปตามขั้นตอน พร้อมทั้งร่วมกันพูดคุยถึงผลการทำงานและร่างแผนการจัดทำเอกสาร C-05 ต่อไป

วันที่ 5-9 กันยายน 2565 ในสัปดาห์ ETC week ข้าพเจ้าพร้อมทีมผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่นัดประชุมกับคณะคุณครูจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบหมู่8 ตำบลหนองโดน ร่วมกับทีมผู้นำชุมชน อาทิเช่นกำนันและผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน จำนวน 8 หมู่บ้าน ลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อที่จะลงพื้นที่พบปะพูดคุยให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการส่งเสริมประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในชุมชนและหมู่บ้าน พร้อมทั้งอธิบายรูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย คือการปกครองที่อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน โดยประชาชนจะมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองผ่านตัวแทน ฉะนั้นการเลือกตั้งจึงถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุด เพราะเราต้องเลือกคนดีเข้าไปทำงานในสภาฯ เพื่อพัฒนาชุมชนและหมู่บ้านของเราให้มีความเจริญ ประชาชนกินดีอยู่ดี มีผู้นำชุมชนที่เข้มแข็ง

และหลังจากนั้นก็ได้ลงพื้นที่สำรวจตามบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองโดน เพื่อสอบถามความต้องการของพี่น้องประชาชนว่าต้องการผู้นำแบบไหนให้ได้เข้าไปนั่งทำงานในสภาฯ…

วันที่ 14-18 กันยายน 2565 ข้าพเจ้าและทีมงานทั้งบัณฑิตและประชาชนได้ทำการออกบูธจัดแสดงสินค้าเพื่อจำหน่ายและนำเสนอผลิตภัณฑ์ชีวภาพประจำตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ผู้เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมรากฐานหลังโควิดด้วยเศรษกิจ (u2t) ได้ร่วมมือร่วมใจกันทำออกมาคือ ฮอร์โมนไข่รักษ์โลกและมูลสัตว์อัดเม็ด เพื่อนำมาจำหน่ายและแสดงสินค้าในงานพิธีซ้อมรับปริญญาบัตร ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 15-18 กันยายน 2565 บรรยากาศการจำหน่ายสินค้าก็ถือว่ายังไม่คึกคักเท่าที่ควร เพราะส่วนมากก็มีแต่รถยนต์ที่สันจรไปมา (เป็นทางรถมากกว่าทางเท้า) แต่ก็ยังมีลูกค้าที่เขาสนใจบ้างและพอจำหน่ายได้แต่ยังไม่ถือว่าขายดี และอุปสรรคอีกอย่างนึ่ง คืออากาศร้อนเกินไป ทำให้การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ แต่ก็ถือได้นำสินค้าออกมาให้คนได้รู้จักและคาดว่าจะสามารถขยายออกสู่ตลาดได้อย่างกว้างขวางต่อไป

โดยการเพิ่มช่องทางการขายผ่าน แพลตฟอร์มต่างๆโดยตอนนี้ทางทีมงานผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองโดนได้เปิดร้านค้าในแพลตฟอร์ม Shopee,YouTube, TikTokและเพจ Facebook ซึ่งน่าจะทำให้สินค้าจาก ตำบลหนองโดนเป็นที่รู้จักกว้างขวางมากขึ้นได้อย่างแน่นอน

ลิงค์เว็บเพจ

https://www.facebook.com/profile.php?id=100084243713924

ลิงค์ TikTok

https://www.tiktok.com/@nongdonbioproducts?_t=8VlLNmgAhmc&_r=1

ลิงค์ Shopee

https://shopee.co.th/angpao_pang?smtt=0.78688999-1663035711.9