ข้าพเจ้านายอุเทน พรมศักดิ์ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ HS13-2 ตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

 

    วันที่ 2 กันยายน 2565   ข้าพเจ้าได้เข้าเรียน E-Learning หมวด “พัฒนา และสร้างคุณค่า” ในหัวข้อ “ M-09 E- COMMERCE กลยุทธ์ราคา” หลักสูตรที่สอนผู้ประกอบการรายใหม่ๆ ให้แก่ร้านค้าในตำบลหรือร้านค้าที่มีความนิยมในชุมชนที่สามารถศึกษาแผนการขายต่างๆ
   วันที่ 5-7 กันยายน 2565 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิงานร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (คส.ปชต.) ระหว่างวันที่ 5-9 กันยายน 2565 ณ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (คส.ปชต.) ในเขตพื้นที่ตำบลทรัพย์พระยา ณ วัดแท่นบัลลังค์ได้ลงพื้นที่ปฏิงานร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (คส.ปชต.) ระหว่างวันที่ 5-9 กันยายน 2565 ณ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (คส.ปชต.) ในเขตพื้นที่ตำบลทรัพย์พระยา ณ ศาลาประชาคมหมู่ 7
       
    ข้าพเจ้าได้เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์ และได้ผ่านการศึกษาหลักสูตรแบบทดสอบ หลักสูตรพลเมืองคุณภาพ
                                                                             
    วันที่ 8-9 กันยายน 2565  ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิงานร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (คส.ปชต.) ระหว่างวันที่ 5-9 กันยายน 2565 ณ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (คส.ปชต.) ในเขตพื้นที่ตำบลทรัพย์พระยา ณ ศาลาประชาคมหมู่ 12 ลงพื้นที่ปฏิงานร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (คส.ปชต.) ระหว่างวันที่ 5-9 กันยายน 2565 ณ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (คส.ปชต.) ในเขตพื้นที่ตำบลทรัพย์พระยา ณ กศน.ตำบลทรัพย์พระยา
                                                                           
   วันที่ 14-15 กันยายน 2565   ข้าพเจ้าได้จัดเตรียมสถานที่ในการออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตำบลทรัพย์พระยา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในงานพิธีรับปริญญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และได้นำสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของตำบลทรัพย์พระยามาจำหน่ายในสถานที่ออกบูธ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในงานพิธีรับปริญญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์