โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG

หลักสูตร HS10-1 โครงการน้ำพริกกากหมูเมืองแฝกเลิศรส เสริมรายได้ ขยายเศรษฐกิจชุมชน

ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางสาวชุติกาญจน์ ปาสานัย กลุ่มHS10-1 ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการน้ำพริกกากหมูเมืองแฝกเลิศรส เสริมรายได้ ขยายเศรษฐกิจชุมชน

การปฏิบัติงานในช่วงเดือนกันยายนนี้  ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ไปเตรียมขั้นตอนในการทำน้ำพริกกากหมูทรงเครื่องและน้ำพริกปลาทูคคั่วแห้งที่บ้านคุณป้าสรินญา หนองหาญ (ป้าแดง)

เมื่อวันที่ 25-26 กันยายน 2565 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เพื่อนไปเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการทำน้ำพริกปลาทูคั่วแห้งและน้ำพริกกากหมูทรงเครื่องที่บ้านป้าแดงซึ่งเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ในครั้งนี้ ซึ่งการทำน้ำพริกในครั้งนี้เตรียมไว้เพื่อการนำไปส่งต่อให้ความรู้แก่ชาวบ้านในตำบลเมืองแฝก และทำน้ำพริกกาหมูทรงเครื่องและน้ำพริกปลาทูคั่วแห้งเพื่อไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องชาวตำบลเมืองแฝกที่ให้ความร่วมมือในการมาเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

 

 

 

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2656 ข้าพเจ้า    อาจารย์ประจำตำบลและทีมงานได้ลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้แก่ชาวบ้านในตำบลเมืองแฝก เกี่ยวกับการทำน้ำพริกกากหมูทรงเครื่องและน้ำพริกปลาทูคั่วแห้งเพื่อให้ชาวบ้านในตำบลเมืองแฝกสามารถนำความรู้ในครั้งนี้ไปต่อยอดในการเสริมสร้างรายได้ภายในครัวเรือนและสามารถสร้างธุกิจการขายได้

 

อีกทั้งในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านผู้ใหญ่สมาร อ้นไธสง ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองเก้าข่า หมู่ที่ 3 มาเป็นผู้เปิดงานในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T For BCG)

 

เมื่อวันที่ 31 กันยายน 2565 ข้าพเจ้าได้ไปเข้าร่วมการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้าง ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนางรองบ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน จังหวัดบุรีรัมย์

 

นอกจากนี้ยังได้เดินชมการจัดบูธนิทรรศการต่างๆเกี่ยวกับการนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ เช่น การนำเม็ดพันธุ์ถั่วดำ ถั่วแดง เมล็ดพันธุ์ฟักขาว น้ำเต้า และอื่นๆอีกมากมายมานำเสนอขายให้กับชาวบ้าน

 

นอกจากนี้ยังมีไอศกรีมที่ทำมาจากน้ำกระบือแท้แท้ 100% มาให้ชาวบ้านได้ลองชมลองชิม

 

และยังมีไข่เค็มที่ทำจากใบเตยซึ่งเป็นสิ่งแปลกใหม่ที่มีความแตกต่างจากไข่เค็มโดยทั่วไป นอกจากจะได้สีสันที่สวยงามแล้วยังได้กลิ่นที่หอมของใบเตยธรรมชาติอีกด้วย

 

ทั้งนี้ชาวบ้านบ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรองยังมีการอนุรักษ์วัฒนธรรมเก่าแก่โดยการทำข้าวเม่าซึ่งเป็นขนมเก่าแก่ตั้งแต่โบราณกาลที่ยังมีการสืบทอดมาจนถึงในปัจจุบันนี้เรียกได้ว่าเป็นชุมชนข้าวเม่า คนเก่าสองเมือง ลือเลื่องกระเดื่องไม้ หลากหลายวัฒนธรรม

 

เมื่อวันที่ 5-9 กันยายน 2565 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการทำหน้าที่และการดำเนินงานของ ศส.ปชต. ตำบลเมืองแฝก รวมถึงการขับเคลื่อนภารกิจและการสร้างเครื่อข่ายในพื้นที่ชุมชนตำบลเมืองแฝก โดยได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ประจำตำบลหรือครู กศน. ประจำตำบลเมืองแฝก ทั้งสองท่านคือ

1.นายธนากร ศักดานุศาสน์

2.นายทนงศักดิ์ แสมรัมย์

มาเป็นผู้ถ่ายทอดความความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ในการทำงานของครู กศน. ประจำตำบลและการลงพื้นที่เกี่ยวการการเป็นพลเมืองในวิถีประชาธิปไตยของคนในชุมชน

 

 

และการลงพื้นที่ในวันที่  6-9 กันยายน 2565 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ในหมู่บ้านตูบช้าง หมู่ที่ 7ซึ่งลงพื้นที่สอบถามข้อมูลจากท่านผู้ใหญ่บ้าน นายเกียรติพงษ์ แทนไธสง เป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตประจำวันของชาวบ้านที่มีความสอดคล้องกับวิถีประชาธิปไตย การใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การผู้คุยทางด้านการใช้สิทธิเลือกตั้งของชาวบ้าน

 

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2565 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมอบรมการส่งเสริมการขายโดยการจัดจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T For BCD) ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ สถานที่ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองแฝก โดยได้รับเกียรติจากท่านว่าที่ร้อยตรีอานนท์ ด่านดอน มาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้

 

และเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมอบรมออนไลน์การเปิดร้านค้าออนไลน์ Shopee ภายใต้แพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ (U2T Online Marketplace) ผ่านระบบออนไลน์ตาม QR Code และกรอกแบบฟอร์มตอบรับเข้าร่วมอบรมผ่าน Google form

 

 

วิดีโอประจำเดือนกันยายน