ข้าพเจ้านางสาวเฟื่องลัดดา ศรีหาบุญทัน ผู้ปฏิบัติงาน U2T ประเภทประชาชน ประจำตำบลหนองคู ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในเดือนกันยายน ซึ่งรายละเอียดงานที่ได้ทำ  ในเดือนกันยายนมีดังต่อไปนี้ ข้าพเจ้าและกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน U2T ตำบลหนองคู ได้ลงพื้นที่เพื่อถ่ายทำโฆษณาผลิตภัณฑ์น้ำอัญชัน  โดยการถ่ายเป็นภาพเคลื่อนไหว และร่วมกันแบ่งงานในการจัดเซตฉากและอุปกรณ์ และเก็บข้อมูล TCD ไปในตัวขณะลงพื้นที่ในการถ่ายทำ 

 

 

 

 

 

 

                  2 กันยายน 2565 เวลา 9.00 น. ผู้ปฏิบัติงาน U2T ตำบลหนองคู และคณะอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตำบล ได้เข้ารับการอบรมการทำกล้วยฉาบและน้ำอัญชัน ณ หมู่ที่ 4 บ้านบุตาวงษ์ ตำบลหนองคู โดยทางกลุ่มวิสาหกิจบ้านบุตาวงษ์ได้สาธิตวิธีการทำกล้วยฉาบอบเนย กล้วยเบรกแตก กล้วยรสปาปริกา และการทำน้ำอัญชัน

           ซึ่งทางผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมทำและร่วมแพคบรรจุภัณฑ์ และได้ทำการถ่ายทำขั้นตอนการผลิต และถ่ายรูปโฆษณาผลิตภัณฑ์เป็นภาพนิ่ง เพื่อนำไปต่อยอดเพิ่มเติมสำหรับการประชาสัมพันธ์สินค้าในรูปแบบออนไลน์

 

5-9 กันยายน 2565 เวลา 09.00-11.00 น. ซึ่งมีกิจกรรมเกี่ยวกับ ECT WEEK ผู้ปฏิบัติงาน U2T ได้ทำการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล ECT ตามใบงานทั้ง 5 ที่ได้รับมอบหมาย โดยลงพื้นที่ตามหมู่บ้านต่างๆ ในตำบลหนองคู ร่วมกับ ศส.ปชต  จากนั้นร่วมกันระดมความคิดเห็นเพื่อสรุปออกมาเป็นรายงานในการลงพื้นที่ ECT WEEK

 

           14 กันยายน 2565 9.00 น. ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงาน ได้ไปที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านบุตาวงษ์ เพื่อไปช่วยจัดเตรียมสินค้าที่จะนำมาขายสำหรับวันที่ 15 กันยายน 2565 โดยได้ทำการจัดเตรียม แพคสินค้า จากนั้น 13.00 น. บรรทุกสินค้ามายังมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และทำการจัดเตรียมสถานที่สำหรับการขายสินค้า จากนั้นทำการแบ่งเวรกันในกลุ่มและแจกแจงงานเพื่อให้ทุกคนได้รับผิดชอบงานกันอย่างทั่วถึง เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน

15 กันยายน 2565 9.00 น. ผู้ปฏิบัติงาน U2T ตำบลหนองคู อำเภอลำปลายมาศ ได้นำสินค้าและผลิตภัณฑ์ประจำตำบลมาจำหน่ายที่งาน U2T for ฺBCG BRU Fair และทำการเปิดแอคเคาท์ Shopee เพื่อเป็นอีกช่องทางในการจำน่ายสินค้าทางออนไลน์