วันที่ 5 กันยายน 2565 ได้ร่วมประชุมออนไลน์ประชุมผ่าน Google Meet กับทีมผู้ปฏิบัติงานพื่อเตรียมความพร้อมและวางแผนการดำเดินกิจกรรม โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรเป็นผู้ดำเนินการประชุมเพื่อหารือและแบ่งหน้าที่ให้กับผู้ปฏิบัติงานเพื่อจะดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมเทียนหอมขี้ผึ้ง ณ ศาลาประชารัฐ บ้านแสลงพัน หมู่ที่ 7

สรุปวาระการประชุม วันที่ 5 กันยายน 2565

1.วันที่ 7 ก.ย 2565 เวลา 09.00-12.00 น. จัดกิจกรรมอบรมเทียนขี้ผึ้ง ณ ศาลาประชารัฐ บ้านแสลงพัน หมู่ที่ 7

-จัดสถานที่เตรียมอุปกรณ์ ติดป้าย

2.จัดกิจกรรมออกบูธงานพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 14-18 กย. 2565

-จัดจำหน่ายสินค้าออกบูธ

-การจัดตารางเวรเฝ้าบูธ,ตกแต่งสถานที่

3.การจัดเก็บข้อมูลจาก กกต. ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน รวบรวมเอกสารภายในวันที่ 9 กย. 2565

วันที่ 7 กันยายน 2565 ดิฉันและทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลแสลงพันเข้าสู่การอบรมทำเทียนหอมขี้ผึ้งอย่างเป็นทางการ โดยมีชาวบ้านที่มีความสนใจเข้าอบรมจำนวน 30 คน อบรม5หมู่บ้านซึ่งได้แก่

1.บ้านแสลงพันหมู่ 7

2.บ้านหนองตาดตามุ่งหมู่ 5

3.บ้านหนองสรวงหมู่ 3

4.บ้านบุก้านตงหมู่ 12

5.บ้านบุก้านตงพัฒนาหมู่ 16

ได้เชิญท่านวิทยากร คุณภัทรานิษฐ์ กุลพิเชษฐ์วณิช มาร่วมบรรยายให้ความรู้ชาวบ้านให้มากขึ้นชาวบ้านให้ความสนใจผลิตภัณฑ์สินค้าชิ้นนี้เป็นอย่างมาก เเละลงพื้นที่เก็บข้อมูล TCD

ขั้นตอนการทำเทียนขี้ผึ้งหอม

1. ในกรณีที่ใช้ พาราฟิน ขี้ผึ้ง ให้ผสมพาราฟิน และแว๊กซ์ในสัดส่วนที่เท่ากัน (ถ้าชั่งเป็นน้ำหนักให้ใช้ สัดส่วนพาราฟิน 100 กรัม ต่อแว๊กซ์ 30 กรัม) ต้มในหม้อต้ม 2 ชั้น จนหลอมละลายเข้ากัน
2. หยดน้ำมันหอมระเหยลงไป 4-5 หยด หรือตามปริมาณที่แนะนำข้างขวด จากนั้นคนให้เข้ากัน (อุณภูมิของเทียนอยู่ 50 – 70 องศาเซลเซียส )
3. ค่อยๆ เทไขขี้ผึ้งที่ต้มเรียบร้อยแล้วลงไปในภาชนะบรรจุเทียนที่เตรียมไว้ แล้วทิ้งไว้ประมาณ 5 ชั่วโมง รอจนกว่าไขขี้ผึ้งจะแข็งตัว
4. เมื่อแข็งตัวเรียบร้อยแล้ว นำกรรไกรมาตัดปลายเชือกที่ผูกไว้กับแท่งไม้ โดยให้ความยาวเชือกอยู่ต่ำกว่าปากภาชนะบรรจุเทียน เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

 

 

 

 

และในวันที่ 5-8 กันยายน 2565 ได้ลงพื้นที่ในเรื่องของการสัมภาษณ์ประชาธิปไตยในชุมชนมีแนวทางกาปฏิบัติตนอย่างไร เเละได้อบรมการศึกษาหลักสูตร  หลักสูตรพลเมืองคุณภาพ

เเละได้ลงพื้นที่ปฏิงานร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (คส.ปชต.) ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (คส.ปชต.) ในเขตพื้นที่ตำบลแสลงพัน เเละได้ติดต่อติดต่อสอบถามผู้ประสานประจำตำบลร่วมกับชุมชนตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยการดำเนินการขับเคลื่อน ดำเนินกิจกรรม ระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ มากขึ้น ได้ทำการเก็บข้อมูลกับผู้ที่ให้ความร่วมมือ นางบังอร ชแปเปอร์ ซึ่งมีประเด็นการเก็บข้อมูลโดยหลักๆ เช่น  บทบาทหน้าที่และการดำเนินงานของ ศส.ปชต.รวมถึงการขับเคลื่อนภารกิจและการสร้างเครือข่ายทำงานในพื้นที่ชุมชนได้เก็บข้อมูลสร้างขบวนการเรียนรู้ร่วมกับกรรมการศูนย์ สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตามโครงการU2Tเเละเรียนรู้กลไกการขับเคลื่อนภารกิจการเสริมสร้างพลเมืองรวบรวมวิเคราะห์สรุปผลการดำเนินเเละการดำเนินงานร่วมกันกับศส ปชต กศน ราชภัฏบุรีรัมย์ 

   

ในวันที่12 กันยายน 2565 เข้าร่วมอบรมการเปิดร้านค้าออนไลน์ Shopee ภายใจ้แพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ (U2T Online Marketplace) ในวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 13.00-15.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ตาม QR Code และกรอกแบบฟอร์มตอบรับเข้าร่วมอบรมผ่าน Google form ที่ https://bit.ly/3RpHHTB

วันที่ 14 พ.ศ. 2565 ได้ดำเนินการจัดบูธทำการจัดตั้งบูธจัดแสดงจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่บริเวรอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกับทีมงานผู้ปฎิบัติงานตำบลเเสลงพัน เวลา 13.00-16.30

วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2565 ได้ดำเนินการมาเฝ้าบูธ เพื่อขายสินค้า และผลิตภัณฑ์ประจำตำบลแสลงพันในงานซ้อมปริญญาของมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ โดยทางชุมชนมีผลิตภัณฑ์เทียนขี้ผึ้งหอมเพื่อสุขภาพมาวางจำหน่าย ซึ่งผลิตภัณฑ์มีทั้งหมด 3 กลิ่น ได้แก่ กลิ่น Channel กลิ่นมะพร้าว และกลิ่นลาเวนเดอร์ จำหน่ายราคาชิ้นละ 69 บาท ขนาด 100 กรัม สามารถจุดเพื่อให้กลิ่นหอมได้นาน 3-4 ชั่วโมง ผลการตอบรับดีมากทั้งทางออนไลน์เเละจัดบูธ