ข้าพเจ้านางสาว ศิรินาถ สุวรรณทา ผู้จ้างงานประเภท บัณฑิตจบใหม่ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ ประจำตำบลหนองตาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development)

จากการปฏิบัติงานช่วง 2 เดือนที่ผ่านมาทางผู้ปฏิบัติงานได้มีการลงพื้นที่เก็บข้อมูล TCD ในพื้นที่ตำบลหนองตาด ตามที่ได้รับมอบหมายและมีการทำการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆจากผลิตภัณฑ์เดิมที่มีในชุมชน มีการคิดค้นสูตรและทดลองกันภายในทีมผู้ปฏิบัติติงาน จนได้เป็นข้าวแต๋นสูตรต้มยำ ที่มีการนำสมุนไพรในท้องถิ่นมาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในตัวสินค้า ซึ่งในส่วนนี้ชาวบ้านในชุมชนมีพื้นฐานด้านการทำข้าวแต๋นอยู่แล้ว จึงง่ายต่อการผลิตและต่อยอดจากสินค้าเดิม แต่เนื่องจากในช่วงเวลานี้เป็นหน้าฝน ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งในการทำข้าวแต๋น จึงทำให้ไม่สามารถผลิตข้าวแต๋นได้ทันต่อความต้องการของลูกค้าได้ และผลิตภัณฑ์อีกตัวคือ น้ำพริกปลาดุกฟู ที่มีการดัดแปรงจากปลาดุกแดดเดียว ซึ่งภายในชุมชุนนั้น มีการเพาะเลี้ยงปลาดุกเป็นจำนวนมาก ทำให้กำลังการผลิต และวัตถุดิบนั้นหาง่าย และมีตลอดฤดูกาล แต่ชาวบ้านยังขาดความรู้และกรรมวิถีในการทำน้ำพริก ทางทีมผู้ปฏิบัติงาน จึงมีการเรียนรู้จากอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์การอาหาร ผู้ที่ให้ความรู้ในด้านโภชนาการและคุณค่าในอาหาร ในวันที่ 5 กันยายน 2565 จากนั้นทางทีมผู้ปฏิบัติงานจึงได้นำความรู้ที่ได้มาทดลองและปรับสูตรให้ได้รสชาติที่คงที่และลงตัว และทำการลงพื้นที่จัดโครงการในวันที่ 9 กันยายน 2565 เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่ทางทีมผู้ปฏิบัติติงานได้เรียนรู้มาตลอดการปฏิบัติงาน ซึ่งจากการจัดโครงการนั้น ผลปรากฏว่าการจัดโครงการเป็นไปด้วยดีตามวัตถุประสงค์ ชาวบ้านให้ความสนใจ ตั้งใจเรียนรู้ และมีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดี

จากการผลิตน้ำพริกปลาดุกฟู และมีการทดลองตลาดพบว่าลูกค้ามีการตอบรับที่ดี มีออร์เดอร์เข้ามาอย่างต่อเนื่อง ชาวบ้านสามารถทำการผลิตและต่อยอดสินค้ากันได้เอง และภายในเดือนกันยายนนี้มีงานซ้อนรับปริญญาของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จึงมีการจัดบูทเพื่อจำหน่ายสินค้าชุมชนของแต่ละตำบล ทำให้สินค้าของชาวบ้านได้มีการเปิดตัวและถือเป็นการโปรโหมทสินค้าอีกช่องทางหนึ่ง