……….ข้าพเจ้า นายพิพิธสรา แตงเรือง ผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ เป็นผู้จ้างงานของตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

……….ในวันที่ 2 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ออกสำรวจเก็บข้อมูลในระบบ https://cbd.u2t.ac.th/ ที่หมู่ 11 บ้านโพธิ์ศรีสุข ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

     

……….หลังจากนั้นข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานได้ประชุมหารือเพื่อเตรียมจัดกิจกรรมนำเสนอบรรจุภัณฑ์ให้กับชาวบ้านในวันที่ 5 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565

……….ในวันที่ 5 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานจัดประชุมเพื่อเสนอบรรจุภัณฑ์สินค้าให้กับผลิตภัณฑ์ของชุมชน ซึ่งได้มีการใช้หลักการของประชาธิปไตยโหวตจากประชาชนในชุมชน

     

     

……….หลังจากนั้นข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานสอบถามคนในชุมชนในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งข้าพเจ้าได้รับมอบหมายในประเด็น ผู้แทนทางการเมืองที่ประชาชนต้องการควรมีลักษณะอย่างไร โดยข้าพเจ้าได้ศึกษารายละเอียดจากใบความรู้เพื่อได้มีประเด็นซักถามและแลกเปลี่ยน

……….1. ผู้แทนทางการเมืองที่มีความรู้ ความสามารถ
……….2. ผู้แทนทางการเมืองที่ทำงานเพื่อส่วนรวมด้วยความเสียสละ
……….3. ผู้แทนทางการเมืองที่เป็นผู้มีวิสัยทัศน์
……….4. ผู้แทนทางการเมืองที่มีการดำเนินชีวิตที่ดี
……….5. ผู้แทนทางการเมืองที่มีประวัติ
……….6. ผู้แทนทางการเมืองที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
……….7. ผู้แทนทางการเมืองที่มีคุณธรรม จริยธรรม
……….8. ผู้แทนทางการเมืองที่มีความเข้มแข็งและกล้าหาญ
……….9. ผู้แทนทางการเมืองต้องมีความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้
……….10. ผู้แทนทางการเมืองที่มีอุดมการณ์ประชาธิปไตย

……….จากการสอบถามประชาชนในตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้แทนทางการเมืองที่ประชาชนต้องการควรมีลักษณะเป็นผู้มีความรู้ มีความเสียสละ มีความสามารถ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ไม่ถือตัวเข้าถึงง่าย ดูแลประชาชนได้ดี มีความเสมอภาค กล้าคิดกล้าตัดสินใจ และมีอุดมการณ์ในประชาธิปไตย เป็นลักษณะของผู้แทนที่ประชาชนต้องการเป็นลำดับแรก ในส่วนของประวัตินั้นประชาชนกล่าวว่า “ไม่มีคนที่ประวัติดีทั้งหมดแต่ในขณะที่เขาเป็นผู้นำก็ต้องเป็นคนดีไม่ใช่เก่งแค่พูดแล้วไม่ทำ อย่างพวกเรายังไม่ได้ดีทุกอย่างเลย” ประชาชนเห็นว่าการเมืองมันคือการเสียสละฉนั้นคนที่จะมาเป็นผู้แทนควรเป็นนักพัฒนาและเสียสละทำเพื่อส่วนรวม ในส่วนของการทำงานประชาชนกล่าวว่า “คนหนึ่งคนจะให้ถูกใจทุกคนมันเป็นไปไม่ได้ เช่น การเปิดเพลงให้คนคนเดียวฟังมันไม่ได้ต้องเปิดเพลงที่สวนรวมฟัง เช่น ไปร้านอาหารเรายังไม่สามารถเลือกเพลงได้ด้วยตัวเองเลย”

     

……….ในวันที่ 6 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานลงสำรวจพื้นที่ หมู่ 2   บ้านโคกใหญ่ และหมู่ 15  บ้านศิลาชัย ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเก็บข้อมูลนำส่งอาจารย์เกี่ยวกับพื้นที่จัดทำผลิตภัณฑ์สบู่อิสาณออร่าเฮิร์บ

     

     

……….หลังจากนั้นข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานทำการซื้อของเบรกเพื่อเตรียมการลงพื้นที่ในกิจกรรม ETC Week หมู่ 17 บ้านหินลาด และกศน.ตำบลอิสาณ ในวันที่ 7 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565

     

……….ในวันที่ 7 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติลงพื้นที่ในกิจกรรม ETC Week หมู่ 17 บ้านหินลาด และกศน.ตำบลอิสาณ เพื่อสอบถามถึงบทบาทหน้าที่และการดำเนินงานของ ศส.ปชต. รวมถึงการขับเคลื่อนภารกิจและการสร้างเครือข่ายทำงานในพื้นที่ชุมชน

     

     

……….ในวันที่ 12 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติอบรม SHOPEE MARKETPLACE สำหรับโครงการ U2T for BCG และข้าพเจ้าสรุปการอบรมได้ ดังนี้

หัวข้อ “สร้างร้าน Shopee ให้ขายดี ติดตลาด ฉับไว”
โดย คุณธันย์ธนัช วัชรานุวิทย์ (ธี)
ผู้เชี่ยวชาญจาก Shopee (Thailand)

……….1. เทรนด์ E-Commerce ในปี 2022

……….……….E-Commerce ช่องทางการขายอันดับ 1 ของนักช้อปออนไลน์ มีดังนี้

……….……….Live Commerce สร้างฐานลูกค้าจากการไลฟ์สด โดยการไลฟ์ขายสินค้าโตขึ้น 160%  ในเอเซีย และอัตราการไลฟ์ขายสินค้าสูงกว่า 300% จากค่าเฉลี่ยของเอเซีย ในแคมเปญ 4.4 คนรับชม Shopee Live 32 ล้านนาที และในแคมเปญ 9.9 คนรับชม Shopee Live 24 ล้านชั่วโมง

……….……….Firt Party Data เพื่อการตลาดที่แม่นยำ เมื่อกฎหมาย PDPA เข้ามาการเก็บข้อมูลลูกค้ายากขึ้นในเมนู Business Insight ระบบ Shopee มีตัวช่วยเก็บข้อมูลการขายของร้านค้า

……….……….Direct to Customer ธุรกิจตรงสู่ผู้บริโภค ช่วยลดคนกลางในการซื้อขายสินค้า

……….2. เกี่ยวกับ Shopee และตัวอย่างความสำเร็จ

……….แอพ Shopee เป็น แพลตฟอร์ม E-Commerce อันดับ 1 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และใต้หวัน เป็น Community ขนาดใหญ่ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย เป็น App Online Shopping ที่มียอดดาวน์โหลดสูงสุดในประเทศไทย มีผู้ใช้งาน 95% ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศ และเป็นตัวเลือกอันดับ 1 ของนักช้อปออนไลน์จากการสำรวจของ สพธอ.

……….……….มีระบบสร้างความน่าเชื่อถือ

……….……….ปรับตัวและไม่หยุดพัฒนา

……….……….ไม่มีคำว่าพร้อมที่สุดในการเริ่มทำธุรกิจ

……….……….สังเกต เข้าใจ และเปลี่ยนแปลง

……….……….จำนวนสินค้าที่ขายได้บน Shopee

……….……….กรณีตัวอย่าง คุณเสาวลักษณ์ รู้ปิติวิริยะ เจ้าของกิจการเสื้อผ้าหม้อห้อม ร้าน โรงงานหม้อห้อมแพร่0214 ที่เจอสถานการโควิดไม่มีออเดอร์จนผันตัวมาขายบน Shopee ทำให้มียอดขายถล่มทลาย

……….3. การเปิดร้านค้าบน Shopee สามารถทำได้ ดังนี้

……….……….การดูลิงค์ร้านค้าผ่านเว็บไซต์

……….……….การลงสินค้า

……….4. เทคนิคการลงสินค้าให้น่าสนใจ โดยลูกค้า จดจำภาพ ได้ดีกว่า ตัวหนังสือ ดังนี้

……….……….เทคนิคการเตรียมพร้อมรูปสินค้า

……….……….เทคนิคการตั้งชื่อสินค้า