HS09-1 ลงพื้นที่ประจำเดือนกันยายน ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร HS09-1 ตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T FOR BCG) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือนกันยายน

ข้าพเจ้านางสาวจุรีพร วิเศษศรี ผู้ปฎิบัติงานประเภทประชาชนรับผิดชอบการดำเนินงานในเขตพื้นที่ตำบลไผทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์  ซึ่งได้รับมอบหมายงานจากอาจารย์ประจำตำบลให้ลงพื้นที่หมู่16 บ้านโคกงิ้ว ต.ผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ เพื่อที่จะจัดทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยและกระเทียมซึ่งผลิตภัณฑ์จะมี2รูปแบบคือ กล้วยหนึบกับกระเทียยทอดปรุงรส

เมื่อวันที่27 สิงหาคม พ.ศ.2565 ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานทุกท่านได้ลงพื้นที่ ณ ศาลาหมู่บ้านโคกงิ้ว และการลงพื้นที่ครั้งนี้จะมีอาจารย์ประจำตำบลเข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยซึ่งชาวบ้านก็จะมีตัวแทนกลุ่มแม่บ้านมาร่วมทำผลิตภัณฑ์แปปรูปประมาณ25คนพร้อมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์ในการทำมาอย่างครอบถ้วน

ก็จะมีวิธีการทำดังนี้

กล้วยตากหนึบ

อุปกรณ์ที่ใช้

1.กล้วยน้ำว้าสุก3หวี 2.น้ำเปล่า1ลิตร 3.เกลือ1ช้อนโต๊ะ 4.มีด 5.เขียง 6.แปรง(สำหรับทาน้ำผึ้ง)

7.มุ้งคอนโดหรือถาด สำหรับตากกล้วย 8.น้ำผึ้งหรือช็อคโกแล็ต 9.ถุงพลาสติก(ถุงแกง)

วิธีทำ

1.ใช้กล้วยน้ำว้าสุกแบบห่ามๆ ไม่งอมจนเกินไป

2.ผสมน้ำเปล่าหนึ่งลิตรกับเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะละลายให้เข้ากัน

3.ปลอกกล้วยเอาเส้นเยื่อบนผลกล้วยออกให้หมดแล้วแช่ในน้ำเกลือที่เตรียมไว้

4.ทิ้งไว้ประมาณ10นาที แล้วนำผลกล้วยที่แช่น้ำเกลือไว้ขึ้นมาล้างน้ำเปล่า 2รอบ แล้วพักให้สะเด็ดน้ำ

5.นำกล้วยที่พักไว้ไปตากแดดประมาณสามแดด(3วัน) โดยระหว่างวันจะต้องเก็บกล้วยที่ตากใส่ภาชนะแล้วนำไปแช่ไว้ในตู้เย็น หากเก็บไว้ในที่อุณหภูมิปกติอาจทำให้กล้วยเน่าเสียได้ เนื่องจากกล้วยยังไม่แห้ง

6.หลังจากที่ตากกล้วยครบสามวัน ให้นำกล้วยมาทับให้แบนโดยใช้ถุงพลาสติก(ถุงแกง)ผ่าซีก วางบนเขียงแล้วนำกล้วยวางบนถุงใช้มีดกดทับให้กล้วยแบน จากนั้นใช้น้ำผึ้งทาบนกล้วยให้ทั่ว

7.จากนั้นนำกล้วยที่ทับและทาน้ำผึ้งแล้วมาตากแดดอีกหนึ่งวัน

8.จะได้กล้วยตากที่มีสีสันน่ารับประทาน

9.นำกล้วยที่ตากเสร็จแล้วเรียงใส่ภาชนะพร้อมบริโภคและจัดจำหน่าย

ปัญหาของการทำกล้วยตากหนึบของพวกเราคือ ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนซึ่งเป็นปัญหาต่อการตากกล้วยทำให้ไม่มีแสงแดดเพียงพอที่จะตากกล้วยให้ครบ3แดดได้แล้วทำให้กล้วยขึ้นลาพวกเราจึงมองหาวิธีทีอื่นแทนโดยการนำกล้วยเข้าไปอบในเครื่องอบแทนแสงแดดแต่สีสันหรือรสชาติอาจจะแตกต่างจากการตากด้วยแสงแดดเพียงเล็กน้อย แต่ในการพัฒนาจริงต้องใช้แสงแดดถ้าช่วงไหนมีแสงแดดเพียงพอก็สามารถใช้วิธีการตากแดด ประมาณ3แดด หรือวันวันนั้นเองก็จะได้กล้วยตากหนึบที่มีรสชาติหอมหวานโดยธรรมชาติ

กระเทียมปรุงรส

วัถุดิบ 1.กระเทียม 2.ผงปรุงรส เช่น ผงปาปริก้า ผงชีส ผงบาร์บีคิว เป็นต้น

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำ 1.ถุงหรือกระปุก(สำหรับเขย่าผง) 2.ถาดรองสำหรับตากกระเทียม

3.มีดและเขียง 4.ภาชนะ

ขั้นตอนการทำ

1นำกระเทียมไปล้างให้สะอาดจากนั้นนำมาหั่นซอยเป็นชิ้นเล็กๆตามต้องการ

2.นำมาล้างน้ำสะอาดอีกครั้งจากนั้นนำกระเทียมไปตากแดดจนแห้ง

3.นำกระเทียมที่ตากแห้งมาทอดกรอบเหลืองน่ารับประทาน พักไว้ให้เสด็จนำมัน

4.จากนั้นนำมาผสมผงปรุงรสต่างๆเพื่อให้ได้รสชาตที่ต้องการแล้วบรรจุลงบรรจุภัณฑ์เพื่อจัดจำหน่ายต่อไป

ซึ่งกลุ่มแม่บ้านก็ให้ความร่วมมือในการจัดทำผลิตภัณฑ์แปปรูปในครั้งนี้เป็นอย่างดีและครั้งต่อไปจะเป็นการทำผลิตภัณฑ์แปรูปกล้วยตากหนึบและกระเทียมปรุงรสเพื่อไปจำหน่ายจัดบูธทีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์โดยนัดกลุ่มแม่บ้านในวันที่10กันยายน2537 ข้าพเจ้าพร้อมทีมผู้ปฏิบัติงานจะมาร่วมทำผลิตภัณภัณฑ์ด้วย

และเมื่อวันที่6กันยายน พ.ศ.2565 ข้าพเจ้าพร้อมทีมผู้ปฏิบัติได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับ ศส.ปสชเพื่อทำกิจกรรม etc weekร่วมกับ ศส.ปสชและได้ลงพื้นที่ ไปยังหมู่17บ้านหนองมะค่าซึ่งเป็นศูนย์กศนตำบลผไทรินทร์ได้สอบถามขัอมูลและทำกิจกรรมร่วมกับนางรัตนา พิมพ์เสนา (กรรมการ/เลขานุการ)และนางสาวศิรินภา โพธิ์วิเศษ (ผู้ช่วยกรรมการ/เลขานุการ)จากนั้นวันที่7กันยายนได้ลงพื้นที่ไปที่หมู่1บ้านโคกซาดซึ่งได้พูดคุยสอบถามข้อมูลกับนายอุดมพรรณ ยางไธสง (กรรมการ)และชาวบ้านนายจรัญ ทาวงค์ อายุ 55ปี บ้านเลขที่128หมู่1บ้านโคกซาด  นางยวน แม่นประโคน อายุ55ปี บ้านเลที่129 บ้านโคกซาดเกี่ยวการเป็นอยู่อาศัยอาชีพหลักที่สร้างได้และการเข้าร่วมประชุมเลือกตั้งกรรมการหมู่บ้าน กรรมการร้านค้าและเมื่อวันที่8

ได้ลงพื้นที่ไปที่หมู่16บ้านโคกงิ้วใหม่ได้สอบถามข้อมูลกับนางทองนาค ชะนะนาน อายุ54ปี เกี่ยวกับลักษณะของผู้แทนทางการเมืองที่ดีคือ ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีความเชื่อสัตย์ โปร่งใส มีการพัฒนาที่มีความเจริญก้าวหน้าและสุจริต จากนั้นเมื่อวันที่9ได้ลงพื้นที่ไปยังหมู่4บ้านหนองหัวช้าง เพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหน้าที่ ศส.ปสช

และเมื่อวันที่10กันยายน พ.ศ.2565ข้าพเจ้าพร้อมทีมผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ไปยังหมู่16 บ้านโคกงิ้วใหม่อีกครั้งเพื่อที่จะจัดทำผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วยตากหนึบและกระเทียมปรุงรสนำไปจัดจำหน่ายตามช่องทางตลาดออนไลน์และทางมหาลัยวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้จัดบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของแต่ล่ะตำบลทางเราจึงได้จัดทำกล้วยตากหนึบ25กล่อง กระเทียมปรุงรสแบบกล่อง20กล่อง แบบซอง 20ซอง และมีรายชื่อผู้ปฏิบัติงานประจำบูธขายสินค้า 15-18 กันยายน65 มีรายละเอียดดังนี้

14/9 เตรียม+ตกแต่งสถานที่=ผู้ปฏิบัติงานทุกคน

15/9=ชุติภา+วศินี

16/9=ราเมศ+อำพล

17/9=เสาวลักษณ์+ณัฐชา

18/9=จุรีพร+ณัฐชลีพร

เช็คสต๊อกสินค้า

ราเมศ+ชุติภา

สรุปผลการลงพื้นที่ ตําบลผไทรินทร์ ประจําเดือน กันยายน

-การแปรรูปผลิตภัณฑ์วัถตุดิบที่มีอยู่ในชุมชนให้เกิดรายได้และสามารถนำไปจัดจำหน่ายตามช่องทางต่างๆเช่น วางขายหน้าร้าน ออกบูธสินค้า online 1. Facebook: ขนมบ้านผไทรินทร์ 2. Instagram:  ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้วัตถุประสงค์คือมี ต้นทุนต่ำและ ได้กำไรสูง สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนจริง

-ทำกิจกรรม etc weekร่วมกับศส.ปสชได้ลงไปสอบถามบ้านหนองมะค่าใหม่หมู่17และบ้านโคกซาดหมู่ 1ตําบลผไททรินทร์ อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยท่านผู้ใหญ่และคนในชุมชนในการตอบแบบสอบถาม ในใบรายงาน นําทีมโดยอาจารย์ กศน.ตําบลไผทรินทร์ โดยชาวบ้านได้มีความยุทติธรรมในการเลือกตั้ง

-นำผลิตภัณฑ์แปรรูปของชุมชนไปออกบูธจัดจำหน่ายที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และเปิดร้านค้าออนไลน์Shopeeภายใต้แพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ U2T Online Marketplace