โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T For BCG)

หลักสูตร HS07-1 : คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ประจำเดือนกันยายน

             ข้าพเจ้านายกัมปนาท ดวงศรี ผู้ปฏิบัติงานประเภทประชาชน ได้มีการปฏิบัติงานมีรายละเอียด ดังนี้ทีมผู้ปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T For BCG) ได้เข้ามาส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจของตำบลโคกสะอาด โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตำบล คือ น้ำมันนวดผ่อนคลาย ลูกประคบและน้ำสลัด ซึ่งเป็นการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่มีอยู่ในชุมชน ที่มีอยู่เป็นจำนวนมากมาแปรรูป เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน

ในการพัฒนากว่าจะมาเป็นผลิตภัณฑ์ได้นั้น ทางทีมผู้ปฏิบัติงานได้ทำการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการทำผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด ได้การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับชาวบ้านในชุมชน โดยมีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในการทำผลิตภัณฑ์มาให้ความรู้ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับชาวบ้านในการทำผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันนวดผ่อนคลาย ลูกประคบสมุนไพรและการทำน้ำสลัดจากสมุนไพร และพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์  ส่งเสริมการผลิต รวมไปถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ให้มีความเป็นเอกลักษณ์ของตำบลโคกสะอาด เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ และนอกจากนี้ได้มีการให้ความรู้ในการจัดทำสื่อโฆษณา ทำช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ออนไลน์ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้น ซึ่งถ้าหากมีกลุ่มลูกค้าที่มากขึ้นจะทำให้ชาวบ้านในชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น มีเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชน เนื่องจากวัตถุดิบที่ใช้นั้นมาจากในชุมชน

1.การทำน้ำสลัดข้าวทับทิม และ น้ำสลัดสมุนไพร

วัตถุดิบในการทำน้ำสลัด-ข้าวทับทิมชุมแพ คั่ว 1 กก-มัสตาร์ด 4 ขวด เล็ก-ไข่ไก่เบอร์เล็ก 1 แผง-น้ำส้มสายชู 2 ขวดใหญ่ อสร.

-นมข้นหวาน 800 กรัม มะลิ 2 ถุง-น้ำมันรำข้าว 2 ขวด-มะนาวเก็บมา 1 กก-ใบมะกรูด 400 กรัม-ข่าอ่อน 500 กรัม-ตะไคร้ 400 กรัม-ขิงอ่อน 400 กรัม-พริกไทยขาวป่น 400 กรัม-เกลือปรุงทิพย์ 1 ถุงเล็ก-น้ำตาล 1 กก

2.ทำลูกประคบ

ส่วนประกอบของลูกประคบหัวไพล 500 กรัมขมิ้นชัน 100 กรัมตะไคร้ 20 กรัม

มะกรูด (ผิว) 100 กรัมใบมะขาม 300 กรัมเกลือ 60 กรัมการบูร 30 กรัมพิมเสน 30 กรัม

วิธีใช้  นำลูกประคบแช่น้ำก่อน 15 นาทีเพื่อให้สมุนไพร ขยายตัว ก่อนนำไปนึ่งการประคบด้วยลูกประคบโดยตรงในตอนแรก ต้องทำด้วยความรวดเร็ว ไม่วางลูกประคบไว้บนผิวหนังนานๆเพราะลูกประคบยังร้อนอยู่ แตะลูกประคบลงบนผิวหนังแล้วยกขึ้นเลื่อนไปประคบตำแหน่งถัดไปตามแนวกล้ามเนื้อที่ทำการนวดไว้

วิธีเก็บรักษาลูกประคบ

1. ลูกประคบสมุนไพรที่ทำในแต่ละครั้ง สามารถเก็บไว้ใช้ซ้ำได้ 3-4 วัน

2. ควรเก็บลูกประคบไว้ในตู้เย็น จะทำให้เก็บได้นานขึ้น (ควรตรวจสอบลูกประคบด้วย ถ้ามีกลิ่นบูดหรือเหม็นเปรี้ยวไม่ควรเก็บไว้)

3. ถ้าลูกประคบแห้ง ก่อนใช้ควรพรมด้วยน้ำหรือเหล้าขาว

4. ถ้าลูกประคบที่ใช้ไม่มีสีเหลืองหรือสีเหลืองอ่อนลง แสดงว่ายาที่ใช้จืดแล้ว (คุณภาพน้อยลง) จะใช้ไม่ได้ผลควรเปลี่ยนลูกประคบใหม่

วันที่ 5-9  กันยายน 2565 ได้ลงพื้นที่เผยแพร่และเสริมความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับ เรื่อง การเมืองใกล้ตัว วิถีประชาธิปไตรในชีวิตประจำวัน ผู้แทนที่พึงประสงค์ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐพอกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต

วันที่ 15-18  กันยายน 2565 ได้จัดสถานที่ออกบูธจัดแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่ราชภัฏบุรีรัมย์