รายงานผลปฏิบัติงานของผู้ถูกจ้างงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจBCG(U2T for BCG) ประจำเดือนกันยายน2565

ข้าพเจ้า นางสาว วรัญญา พิมพ์เชื้อ ผู้ปฏิบัติงานประเภทประชาชน พื้นที่ ที่รับผิดชอบคือ บ้านแสลงพันหมู่7และบ้านแสลงพันพัฒนาหมู่14

  เมื่อในวันที่ 5 กันยายน 2565 อาจารย์ประจำหลักสูตรได้นัดผู้ปฏิบัติงานประชุมออนไลน์วางแผนการทำงานก่อนลงพื้นที่ในวันที่ 7กันยายน 2565 ซึ่งได้จัดกิจกรรมอบรมการทำเทียนขี้ผึ้งหอม ศาลาประชารัฐบ้านแสลงพัน ซึ่งในการอบรมในครั้งนี้ได้มีชาวบ้านเข้าร่วมอบรมจำนวน 40 คนเข้าร่วมอบรม5หมู่บ้านซึ่งได้แก่

1.บ้านแสลงพันหมู่ 7

2.บ้านหนองตาดตามุ่งหมู่ 5

3.บ้านหนองสรวงหมู่ 3

4.บ้านบุก้านตงหมู่ 12

5.บ้านบุก้านตงพัฒนาหมู่ 16


ภาพประกอบวิทยากรมาให้ความรู้ผู้เข้าอบรม

ทางอาจารย์ประจำหลักสูตรได้ให้วิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเทียนขี้ผึ้งหอมเพื่อสุขภาพคือคุณภัทรานิษฐ์ กุลพิเชษฐ์วณิชซึ่งมีขั้นตอนทำดังต่อไปนี้

  วิธีทำเทียนชี้ผึ้งหอมเพื่อสุขภาพ

1. ในกรณีที่ใช้พาราฟินให้ผสมพาราฟินและแว๊กซ์ในสัดส่วนเท่ากัน(ซึ่งถ้าน้ำหนักให้ใช้สัดส่วนพาราฟิน100กรัมต่อแว๊กซ์ 30 กรัม)ต้มในหม้อต้ม 2 ชั้นจนหลอมละลายเข้ากัน

2. ในกรณีที่ใช้ไขถั่วเหลือง

ให้นำไขถั่วเหลืองมาใส่ถ้วยแก้วที่ทนความร้อนในหม้อที่ต้มน้ำร้อนไว้แล้วจากนั้นต้มไขถั่วเหลืองให้ละลายด้วยอุณหภูมิประมาณ 76-80 องศา คนไขถั่วเหลืองให้เป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นยกลงมาพักให้อุ่น

3.การผสมสีให้ผสมสีพร้อมเทียนให้ละลายเสียก่อนจึงเทไปผสมในหม้อเพื่อให้ได้สีที่เรียบเนียนเสมอกันส่วนใครที่ใช้สีเทียนให้ละลายสีเทียนก่อนผสมน้ำลงไปในเทียนใหม่

4.ให้หยดน้ำมันหอมระเหยลงไป4-5หยดหรือตามปริมาณที่แนะนำข้างขวดจากนั้นคนให้เข้ากัน

5. เทเทียนที่ยังร้อนอยู่ประมาณ92องศาลงในพิมพ์หรือภาชนะใส่เทียนอื่นๆที่มีใส่เทียนรอไว้หาตะเกียบหรือแผ่นไม้เจาะรูวางทับเพื่อไม่ให้ใส่เทียนล้ม

6. ทิ้งไว้ให้เย็นเป็นอันเสร็จเรียบร้อย

ข้อเสนอแนะ

หากจะทำเทียนเป็นชั้นหรือทำเทียน2สีให้เทเทียนสีที่1ลงไปในพิมพ์ก่อนปล่อยให้เทียนเกือบแข็งตัวสังเกตุเนื้อเทียนจะเป็นสีขุนมากแล้วเทเทียนสีที่2ลงไปอาจสลับกันเป็นชั้นๆแต่ต้องทิ้งให้เเต่ละชิ้นแข็งตัวเสียก่อน

ซึ่งการอบรมทำเทียนขี้ผึ้งในครั้งนี้ชาวบ้านได้รับความรู้และจะนำไปพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และทำเป็นของที่ระลึกและของชำร่วยในพิธีมงคลต่างๆ

        ทีมผู้ปฏิบัติได้ออกแบบภาชนะใส่เทียนขี้ผึ้งหอมเพื่อสุขภาพให้มีความสวยงามเพื่อที่จะนำผลิตภัณฑ์เทียนขี้ผึ้งหอมเพื่อนสุขภาพไปร่วมจัดกิจกรรมออกบูธงานพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่14-18กันยายน2565ที่มหาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลจาก (กกต)

การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการสร้างพลเมืองคุณภาพ:กิจกรรมรู้จักคนรู้จักพื้นที่ร่วมกับกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย(ศส.ปชต.)วัตถุประสงค์คือ

เก็บข้อมูลสร้างขบวนการเรียนรู้ร่วมกับกรรมการศูนย์

สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตามโครงการU2T

เรียนรู้กลไกการขับเคลื่อนภารกิจการเสริมสร้างพลเมือง

รวบรวมวิเคราะห์สรุปผลการดำเนิน

การดำเนินงานร่วมกันกับศส ปชต กศน ราชภัฏบุรีรัมย์ 

วันที่ 1 พบกรรมการศูนย์ ที่ทำการ (ศส.ปชต.)

วันที่ 2 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการเมืองเรื่องใกล้ตัว

วันที่ 3 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผู้แทนที่พึ่งประสงค์

วันที่ 4 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 5 ระดมความเห็น

ซึ้งทีมผู้ปฏิบัติงานได้ช่วยกันเก็บข้อมูลส่งทางกศน.เรียบร้อยแล้วและได้กรอกข้อมูลTCDประจำตำบลแสลงพันอีกด้วย

ข้าพเจ้าได้ผ่านการศึกษาหลักสูตรแบบทดสอบหลักสูตรพลเมืองคุณภาพทางออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชั่นCivicEducation

ในวันที่ 14-15 กันยายน 2565 ได้ช่วยกันจัดบูธขายของซึ่งมีผลิตภัณฑ์เทียนขี้ผึ้งหอมเพื่อสุขภาพภายใต้แบรนด์1000 Mdde 36  ซี้งเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สร้างสรรค์จากรากทางวัฒนธรรมของชุมชนตำบลแสลงพัน

อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ภาพประกอบกิจกรรมการออกบูธ

วัฒนธรรมการถวายเทียนขี้ผึ้งเพื่อพุทธบูชาตามจารีตประเพณีของชาวบ้านสู่การเป็นนวัตกรรม

จากวัสดุธรรมชาติท้องถิ่นเพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างราย

ได้แก่กลุ่มวิสาหกิจในชุมชน

เทียนขี้ผึ้งหอมเพื่อสุขภาพเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเหมาะสำหรับคน

ทุกเพศทุกวัยเพื่อการผ่อนคลายในรูปแบบสปาอโรม่าตามหลักการ Refresh Relax Reboot (3R)อีกทั้งสามารถใช้สำหรับการตกแต่งบ้านในสไตล์มินิมอลอีกด้วย