ข้าพเจ้า นายตรีทเศศ เนตราทิพย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ID07-1 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตรID07-1 : โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในเดือนกันยายน ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานตำบลปราสาท ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมการอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ถ่านดูดกลิ่นร่วมกับชาวบ้านในตำบลปราสาท ได้ผลิตภัณฑ์ถ่านดูดกลิ่นพร้อมกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และมีความพร้อมในการนำออกมาจำหน่ายตามเป้าหมายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และพร้อมนำออกไปสู่ตลาด และการลงพื้นที่“การขับเคลื่อนกิจกรรม ECT Week ” ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กิจกรรม ECT week

วันที่ 5-9 กันยายน พ.ศ.2565 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เข้าพบกรรมการ ศส.ปชต ประจำตำบล พูดคุยถึงบทบาทหน้าที่และการดำเนินงานของ ศส. ปชต.และตัวแทนคณะกรรมการได้พาลงพื้นที่เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับชาวบ้านในชุมชนบ้านสายโทใต้2

วันที่ 15-18 กันยายน พ.ศ.2565 ข้าพเจ้าได้จัดเตรียมผลิตภัณฑ์ประจำตำบลเพื่อเตรียมความพร้อมในการนำสินค้าออกสู่ตลาดทั้งเตาเศรษฐกิจไทยและถ่่านดูดกลิ่นพร้อมจัดบูธเพื่อวางจำหน่ายสินค้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ U2T FOR BCG ตั้งแต่วันที่ 15-18 กันยายน พ.ศ.2565

https://youtu.be/f5n3OXOe8bE