บทความประจำเดือนกันยายน

“โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development)” หรือโครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG”

ข้าพเจ้านางสาวขนิษฐา เพชรใสดี ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร ID11-1 : โครงการ U2T for BCG (U2T for BCG and Regional Development) ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลต่อยอดผลิตภัณฑ์ในชุมชน

ข้าพเจ้าได้เข้าเรียน E-Learning หมวด “พัฒนา และสร้างคุณค่า” ในหัวข้อ “ M-09 E- COMMERCE กลยุทธ์ราคา” หลักสูตรที่สอนผู้ประกอบการรายใหม่ๆ หรือแม้กระทั้งผู้ประกอบการที่มีร้านค้าอยู่แล้ว ก็สามารถศึกษาได้ และก่อนลงพื้นที่ข้าพได้ทำการประชุมเพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในชุมชน ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิงานร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (คส.ปชต.) ระหว่างวันที่ 5-9 กันยายน 2565ในเขตพื้นที่อำเภอประโคนชัยข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิงานร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (คส.ปชต.)

 

ทั้งนี้ในเดือนกันยายนระหว่างวันที่15-18 กันยายน ตำบลบ้านจรเข้มาก ได้ร่วมจัดบูธจำหน่ายสินค้าในงานมหกรรมจำหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์ชุมชน U2T ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม(ชุดทำงานร่วมสมัยชาย-หญิง) และสบู่น้ำน้ำข้าวและมีแผนการ ดำเนินงานพัฒนาต่อยอดเรื่องการขายผลิตภัณฑ์ผ่านทางออนไลน์ Facebook รวมถึงการผลิตผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนตำบลบ้านจรเข้มาก