ข้าพเจ้านายอนันต์ กะการดี ผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ ประจำตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีม ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาสระผมชาโคล รวมไปถึงสบู่ตำลึงนมสด จากขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายได้สำเร็จ ทำให้เกิดสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และได้มีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ หลายช่องทาง ทั้งในตลาดชุมชน รวมไปถึงออกบูทในงานซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 14-18 ซึ่งเป็นการเปิดตัวสินค้าให้เป็นที่รู้จักได้เป็นอย่างดี รวมไปถึง การจัดจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ ทาง เพจ ที่นี่โนนเจริญ รวมไปถึงทางเพลตฟอร์ม Shopee