ข้าพเจ้านายอภิสิทธิ์ กะการดี ผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ ประจำตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

– อาจารย์ประจำตำบลโนนเจริญ เเละทีมงานร่วมประชุมและวางแผนการทำงานในเดือนกันยายน

 

– ทางทีมงานได้ร่วมกันลงพื้นที่ปฎิบัติงานประจำสัปดาห์คือ ECT Week ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลจากหน่วยงาน-ประชาชนในชุมชนตำบลโนนเจริญ ตั้งแต่ วันที่ 5-9 กันยายน 2565

 

– ในส่วนของผลิตภัณฑ์ทางทีมงานได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์แชมพูชาโคล รวมไปถึงสบู่ตำลึงนมสด จากขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายได้สำเร็จ ทำให้เกิดสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และได้มีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ หลายช่องทาง ทั้งในตลาดชุมชน รวมไปถึงออกบูท U2T FOR BCG BRU Fair มหกรรมจำหน่ายสินค้าคัดสรรคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ในงานซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 14-18 ซึ่งเป็นการเปิดตัวสินค้าให้เป็นที่รู้จักได้เป็นอย่างดี รวมไปถึง การจัดจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ ทางเพจ Face book (ที่นี่โนนเจริญ ) และทางเพลตฟอร์ม Shopee online