ชื่อบทความ : นำผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาดออนไลน์
ชื่อสถานที่ : 
บ้านตะลุงเก่า ต.โคกม้า อ.ประโคนชัน  จ.บุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ : 
นางสาวบุณยวีร์ ลายทอง

ในการทำธุรกิจแต่ละอย่างนั้นจำเป็นต้องมีกลยุทธ์หรือกิจกรรมที่ส่งเสริมการขาย เพื่อประชาสัมพันธ์และโฆษณาสินค้าหรือบริการให้ลูกค้าพึงพอใจมากที่สุด ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้ โดยในปัจจุบันมีกลยุทธ์หรือการทำการตลาดรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากก็คือ การทำการตลาดออนไลน์ (Online Marketing) นั่นเอง โดยทีมงานตำบลโคกม้าได้จัดทำแพลตฟอร์มสำหรับขายผลิตภัณฑ์แปรรูปอย่าง ผ้าขาวม้าและผ้าไหม ผ่าน Facebook เพจ ผ้าาขาวม้าบ้านตะลุงเก่าตำบลโคกม้า Instagram Talungkaoloincloth
พร้อมทั้งถ่ายรูปเพื่อส่งเสริมการขายสินค้าให้กับชุมชน
ภาพประกอบบทความ

วีดีโอประกอบบทความ