การดำเนินงานเดือนกันยายน
การดำเนินงานเดือนกรกรฏาคมภายใต้ โครงการการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ข้าพเจ้านางสาวจุฑามาศ แซ่อึง เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
การดำเนินในเดือนกันยายนข้าพเจ้าและทีมงานอีกทั้งอาจารย์และน้องๆนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่จัดอบรมและปรับสูตรของผลิตภัณฑ์ของเราทั้ง4 ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของตำบลดงอีจานได้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ซึ่งในครั้งนี้ได้รับการปรับปรุงสูตรและบรรจุภัณฑ์ ให้มีความทันสมัยและมีคุณภาพเพื่อทางทีมงานของเราจะไปออกจำหน่ายขายได้อย่างสมบูรณ์ ทั้งในชุมชนและออนไลน์ เพื่อให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น