กลุ่มทอผ้าไหมพื้นเมืองลายประยุกต์ได้นำผลิตภัณฑ์ออกจำหน่ายในโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีวันที่ 26-27  สิงหาคม 2565 ณ ถนนคนเดินถมมืดถมมอ  อำเภอนางรอง เป็นการนำผลิตภัณฑ์ออกจำหน่ายของทุกอำเภอในจังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลสายตะกูได้นำ ผ้าคลุมไหล่ทอมือ และผ้าทอมือจากสีธรรมชาติ และการแปรรูปของกระเป๋า ออกจัดจำหน่าย จัดโดยสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหาร กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์ และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์

 

 

 

 

 

 

U2T for BCG BRU Fair เวลา 9.00-18.00 น. มหกรรมจำหน่ายสินค้าคัดสรรคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ 152 ตำบล ณ หน้าอาคาร 12 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ จัดวันที่ 15-18 เป็นการนำผลิตภัณฑ์ของตำบลในจังหวัดบุรีรัมย์ทั้งหมด 152 ตำบลมาจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ตำบลสายตะกูได้นำผ้าคลุมไหล่ทอมือ และผ้าทอมือจากสีธรรมชาติ เป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผ้าไหมพื้นเมืองลายประยุกต์ ตำบลสายตะกูอำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีประธานกลุ่ม คือ นางลำใย นุชเวช มีการทอได้มีการพัฒนามาทำผ้าคลุมไหล่ทอมือ โดยเน้นการย้อมสีจากวัสดุธรรมชาติเพื่อลดการใช้สีเคมีซึ่งเป็นพืชที่หาได้ในพื้นที่ตำบลสายตะกู แก่นฝาง ขมิ้น ดอกบัวแดง ใบแก้ ใบยางพาราเป็นต้น เพื่อให้มีสีที่หลากหลาย พืชบางชนิดไม่สามารถจับเส้นไหมได้โดยตรงอาจต้องมีตัวจับสี ได้แก่ สารสนิม เกลือ สารส้ม