ข้าพเจ้านางสาวณัฐสุดา แก้วกล้า ผู้ปฏิบัติงานประเภทประชาชน ประจำตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตรID07-1: โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในเดือนกันยายน ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานตำบลปราสาท ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมการอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ถ่านดูดกลิ่นร่วมกับชาวบ้านในตำบลปราสาท ได้ผลิตภัณฑ์ถ่านดูดกลิ่นพร้อมกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และมีความพร้อมในการนำออกมาจำหน่าย

ในวันที่ 15-18 กันยายน 2565 การจัดกิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ” ชม ชิม ช้อป แชร์” งาน “U2T for BCG BRU FAIR” มหกรรมจำหน่ายสินค้าคัดสรรคุณภาพ จากจังหวัดบุรีรัมย์ 152 ตำบล 152 ร้านค้า ภายใต้โครงการ U2T for BCG การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน เลือกซื้อและชมสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนได้ที่บริเวณตลอดหน้าอาคาร 12 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในเวลา 9.00-18.00 น.

ผลิตภัณฑ์ตำบลปราสาทนำมาออกบูธมากมาย ผลิตภัณฑ์ตำบลปราสาทจะเป็น ถ่านดูดกลิ่นและเตาเศรษฐกิจไทย และนำผลิตภัณฑ์ของตำบลปราสาทมาจำหน่าย อย่างเช่น ข้าวโป่ง หน่อไม้ดอง กระเป๋าผ้า ไข่เข็ม ผลไม้แช่อิ่ม เป็นต้น

วิดีโอประจำตำบล